meest_icon

Завантажуйте наш мобільний додаток для iPhone

Перейти
meest_icon

Завантажуйте наш мобільний додаток для Android

Перейти
0 800 21 51 16

Ми на зв'язку

ПН-НД: з 9:00 до 21:00

 • ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (СЕРВІС ДОСТАВКИ)

  Trade 44 Sp. z oo та Meest China Limited, що називається надалі «Компанія», надають послуги фізичній особі/індивідуальному підприємцю/юридичній особі, що називається надалі «Замовник», за міжнародною поштовою доставкою товарів, придбаних фізичною особою у Продавця через on-line обслуговування з доставкою до Міжнародного Представництво відповідно до умов цієї Угоди.

  Терміни та визначення, що використовуються в цьому документі, а також зміст і значення слів зрозумілі та зрозумілі Сторонам однаково:

  Оферта – пропозиція Компанії, адресована необмеженому колу осіб для укладання цього Контракту шляхом приєднання до нього за допомогою Акцепту.

  Акцепт - повна і безумовна згода Замовника про прийняття оферти Компанії в цілому, яке виражається в діях Замовника по реєстрації в Особистому кабінеті Meest China без вчинення підпису на даному Договорі.

  Особистий кабінет «Meest China» - розділ, доступний авторизованому користувачеві (Замовнику) через онлайн-доступ в Інтернет на сайті www.meest.cn або через один з мобільних додатків:

  • https://play.google.com/store/apps/details?id=development.icecream.mymeest
  • І/або Meest China IOS:

  https://apps.apple.com/ru/app/mymeest/id1258178131.

  Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та Стандартних умов обслуговування, які є його невід'ємною частиною.

  Послуга зворотного викупу - послуга, що полягає у придбанні Компанією від свого імені, але за рахунок Замовника та на вибір Замовника Товарів в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, а також в організації доставки вибраних та оплачених Замовником Товарів на склад Компанії у Китайській Народній Республіці (КНР).

  Послуга міжнародної експрес-доставки - послуга, що передбачає організацію Компанією доставки Товару Замовнику до пункту призначення, вказаного Замовником у Власному кабінеті «Meest China» (в рамках логістики Компанії).

  Пункт призначення - адреса Замовника, вказана ним у Особовому кабінеті «Meest China» (виключно в рамках логістики Компанії) при оформленні замовлення, за яким має бути доставлений Товар, або адреса іншої особи, зазначена Замовником у Особистому кабінеті «Meest China», за яким повинен бути доставлений Товар або інший предмет, вказаний Замовником у Власному кабінеті «Meest China» (виключно в рамках логістики Компанії). Це визначення застосовується до Послуг міжнародної експрес-доставки.

  Продавець - будь-яка фізична чи юридична особа на розсуд Замовника, яка за винагороду передає Продукти у власність Замовника на території КНР.

  Плата - грошова винагорода Компанії за кожну послугу окремо, що стягується Компанією в розмірі (згідно з Тарифами Компанії) та одним із способів, встановлених на сайті www.meest.cn або в мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS, а також з урахуванням програми Лояльності, що розміщена на сайті www.meest.cn.

  Товар - матеріальний об'єкт, інформація про який міститься в Особистому кабінеті Meest China або інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com (для Послуги зворотного викупу); або матеріальний об'єкт, придбаний Замовником на території Китайської Народної Республіки (КНР); або матеріальний об'єкт, придбаний Замовником на території Китайської Народної Республіки (КНР) та доставлений на склад Міжнародного представництва на ім'я Замовника/іншої особи, зазначеного останнім у Особистому кабінеті «Meest China».

  Пункт міжнародного поштового обміну (далі - ПМПО) - виробничий підрозділ компанії поштового зв'язку, який здійснює: опрацювання міжнародних поштових відправлень (МПО), пред'явлення їх митному органу для митного контролю та оформлення, а також відправлення МПО до зазначеного пункту призначення.

  МПО - міжнародні поштові відправлення, упаковані та оформлені відповідно до вимог актів Всесвітньої поштової спілки та Правил надання послуг поштового зв'язку, прийняті до пересилання в Китайську Народну Республіку (КНР), відправлені в Україну (або іншу країну, з урахуванням логістичних можливостей Компанії), а також транзитом, що перевозяться поштовим оператором через територію України.

  Відправлення - Товар/Товари (крім заборонених законодавством України та країни Продавця), упаковані та підготовлені до відправки відповідно до вимог законодавства країни Продавця та України, прийняті від Продавця/Продавців, оброблені та відправлені Компанією за адресою Замовника (іншої особи, зазначеної останнім) в Особовому кабінеті «Meest China») до обраної Замовником країни призначення (з урахуванням логістичних можливостей Компанії) – вагою брутто в межах встановлених норм та вимог Компанії.

  Міжнародний представник – склад, адреса якого вказана Замовником для доставки в Особистому кабінеті «Meest China» (в рамках логістичних можливостей Компанії).

  Інкасація - послуга з приймання та передачі Відправлення з пункту прийому транспортної компанії, обраної Продавцем, представнику Компанії.

  Негабаритний вантаж - Відправлення, вага та/або розміри якого перевищують максимальні габаритні та вагові параметри, затверджені Компанією, і тому відправляється виключно за попереднім повідомленням Замовника та підтвердженням Компанії, з урахуванням того, що це Відправлення не може бути об’єднано з іншими Товарами та може бути надіслано виключно окремою посилкою.

  CN 23 - форма митної декларації, що формується автоматично в Особовому кабінеті «Meest China» шляхом консолідації даних, введених Замовником.

  Компанія-перевізник - транспортно-логістична компанія, що здійснює прийом Відправлення, переданого Компанією Замовнику/іншій особі, вказаній останнім у Власному кабінеті «Meest China».

  Стандартні положення та умови сервісу «Meest China» (далі – СПУ «Meest China») – сукупність положень та інструкцій з використання Особистого кабінету «Meest China», розміщених на сайті www.meest.cn або в мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS.

  РОЗДІЛ I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

  1.1. Згідно з даним Контрактом і на умовах та положеннях, визначених даним Контрактом, Компанія надає Замовнику Послугу міжнародної експрес-доставки.

  На самостійний вибір Замовника і за додаткову плату (за тарифами Компанії і з урахуванням Програми лояльності) Компанія також може надати Замовнику додаткові послуги, перелік яких визначено цим Договором/веб-сайтом www.meest.cn/ мобільними додатками Meest China Android/Meest China IOS

  1.2. Будь-яка послуга, обрана Замовником за цим Контрактом, а також додаткові послуги оплачуються ним у доларах США одним із способів, зазначених на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS.

  Для деяких видів послуг Компанії Замовник повинен поповнити Баланс зворотного викупу/Баланс доставки в Особистому кабінеті «Meest China» та надати Компанії повну та безумовну згоду на самостійне списання грошових коштів з Балансу зворотного викупу/Балансу доставки Замовника у Власному кабінеті «Meest China».

  При здійсненні Замовником будь-якого платежу на користь Компанії, Замовник додатково оплачує всі можливі комісії банків, банків-кореспондентів, комісію за конвертацію валюти, а також інші можливі комісії, які Замовник використовує для оплати послуг платіжних систем.

  1.3. Замовник в обов'язковому порядку підтверджує, що офіційним каналом зв'язку із Замовником буде його адреса електронної пошти, вказана останнім при реєстрації в Особовому кабінеті «Meest China». Замовник підтверджує, що будь-який електронний лист від Компанії вважається отриманим Замовником своєчасно та належним чином у момент надсилання такого листа від Компанії на електронну пошту Замовника, вказану ним під час реєстрації в Особовому кабінеті «Meest China». Замовник зобов'язується у разі зміни своєї адреси електронної пошти негайно повідомити про це Компанію, надіславши повідомлення на електронну адресу Компанії support@meest.cn.

  Сторони домовилися, що Компанія має право інформувати Замовника про перебіг послуг шляхом зміни статусу замовлення Замовника в Особовому кабінеті «Meest China».

  1.4. Замовник зобов'язується зберігати всі документи, що підтверджують оплату послуг Компанії/оплату Товару, до моменту отримання Замовником або іншою особою, вказаною ним у Особистому кабінеті Meest China, Товару/Відправлення безпосередньо в пункті призначення, вказаному Замовником в Особистому кабінеті Meest China.

  1.5. У момент укладання цього Контракту Замовник підтверджує, що він повністю ознайомлений (на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS) та погоджується з: програмою лояльності Компанії; тарифами Компанії; переліком додаткових послуг компанії; переліком товарів, заборонених до пересилання поштовими/кур'єрськими службами; умовами митного оформлення товарів; переліком заборонених товарів; СУС "Meest China"; політикою розгляду скарг.

  Будь-які послуги Компанії надаються Замовнику на підставі та з урахуванням положень (пунктів) цього Контракту, а також програми лояльності Компанії, тарифів Компанії, переліку додаткових послуг Компанії, переліку товарів, заборонених до пересилання поштовими/кур'єрськими службами, умов митного оформлення товарів, переліку, СУС "Meest China"; політики розгляду скарг, опублікованих на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS.

  Замовник зобов'язується самостійно відстежувати на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS всі без винятку зміни, що вносяться Компанією в програму лояльності Компанії, тарифи Компанії, перелік додаткових послуг Компанії, перелік товарів, заборонених до пересилання поштовими/ кур'єрськими службами, умовами митного оформлення товарів, переліком заборонених товарів, СУС «Meest China»; політику розгляду скарг.

  Зміни вважаються оприлюдненими (опублікованими) та набувають чинності для Компанії та Замовника з моменту їх публікації на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS. Компанія також має право інформувати Замовника про такі зміни у повідомленні, надісланому на електронну пошту Замовника, вказану ним під час реєстрації в Особистому кабінеті «Meest China».

  1.6. Компанія має право, без погодження із Замовником та його повідомлення, залучати для виконання своїх зобов'язань за цим Контрактом третіх осіб, які не є Стороною цього Контракту, - для надання будь-яких послуг Компанії.

  1.7. У випадку, якщо Компанія повертає будь-які кошти Замовнику, ці кошти можуть бути повернені або на Баланс зворотного викупу/Баланс доставки Замовника в Особистому кабінеті «Meest China».

  1.8. Будь-які збитки, збиток, шкода, додаткові витрати, які можуть виникнути у Замовника внаслідок виконання Компанією цього Контракту, Компанії не відшкодовуються, якщо інше не передбачено цим Контрактом.

  1.9. Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати, втрати, збитки, шкоду Замовника, які можуть бути заподіяні йому внаслідок використання послуг Компанії.

  Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати, шкоду, збитки, збитки, завдані Клієнту в результаті використання або неможливості використання послуг Компанії з технічних причин, в тому числі, але не виключно: помилок, пропусків, перерв в роботі веб-сайту www.meest. cn/мобільних додатків Meest China Android/Meest China IOS; видалення файлів, зміни функцій веб-сайту www.meest.cn/ в мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS; програмних дефектів, затримок в роботі веб-сайту www.meest.cn/мобільних додатків Meest China Android/Meest China IO; при передачі даних, при внесенні Компанією змін на веб-сайт www.meest.cn/в мобільні додатки Meest China Android/Meest China IOS і т.п.

  1.10. Компанія знімає з себе всю відповідальність за дії супутніх служб та сервісів, що використовуються для надання послуг Замовнику, але не належать Компанії, включаючи, але не обмежуючись банками, поштовими службами, інтернет-провайдерами, поштовими службами, платіжними системами тощо.

  1.11. Сторони домовилися, що Замовник особисто використовуватиме лише свій Особистий кабінет «Meest China». Проведення будь-яких переговорів із Компанією щодо послуг Компанії, а також будь-яких ситуацій, які можуть виникнути в процесі надання Компанією послуг Замовнику, можливе лише особисто Замовником, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, яке застосовується до цього Контракту. Замовник самостійно керує посилками, відправленнями, замовленнями, використовуючи функціонал Особистого кабінету «Meest China».

  1.12. Служба підтримки клієнтів Компанії надає Замовнику лише консультаційні послуги. Вартість будь-якої доставки залежатиме від ваги, розмірів та параметрів Товару у Відправленні. Вартість доставки однієї посилки може становити від 8,5 USD до 600 USD у разі вибору авіадоставки, від 5,8 USD до 300 USD у разі вибору доставки морем.

  Тому, консультуючи Замовника, Служба підтримки клієнтів може озвучити лише приблизну вартість доставки будь-якої послуги Компанії.

  1.13. Оферта Компанії може бути взята (прийнята) Замовником лише у повному обсязі шляхом приєднання Замовника до неї. Часткове приєднання Замовника до цієї Оферти неможливе.

  РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ

  ПОСЛУГИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКСПРЕС-ДОСТАВКИ

  2.1. Компанія надає Замовнику послугу з організації міжнародної експрес-доставки Продуктів/Відправлень, придбаних Замовником у КНР, та доставляє Відправлення до пункту призначення, зазначеного Замовником у Особовому кабінеті «Meest China» (виключно в рамках логістичних можливостей Компанії).

  2.2. На умовах та в порядку, визначених цим документом та СПУ «Meest China», Компанія зобов'язується надати Замовнику Послугу міжнародної експрес-доставки, а Замовник зобов'язується прийняти та сплатити зазначену послугу.

  2.3. В рамках Послуги міжнародної експрес-доставки Замовнику може бути надана одна або декілька (одночасно) наступних послуг:

  2.3.1. надання Замовнику адреси складу Міжнародного представництва для організації доставки Відправлень (придбаних Замовником на території КНР) за адресою, вказаною Замовником у Власному кабінеті «Meest China»;

  2.3.2. Послуга щодо прийому Відправлень на складі Міжнародного представництва;

  2.3.3. Послуга обробки Відправлень, яка включає в себе використання всіх видів додаткових послуг, передбачених/обумовлених на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS, включаючи їх зберігання та відправлення;

  2.3.4. послуга з доставки Відправлень зі складу Міжнародного представництва до ММПО України у м. Львів;

  2.3.5. послуга з передачі Відправлень від ММПО перевізнику для забезпечення доставки Відправлення Замовнику до країни призначення;

  2.3.6. послуга з митного оформлення Відправлень.

  Замовник підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Послуга міжнародного експрес-доставки буде складатися з одного або декількох видів послуг, описаних в даному пункті Договору (пункт 2.3.), Які будуть обрані Замовником, що як наслідок сформує вартість Послуги Міжнародної експрес- доставки в кожному конкретному випадку.

  2.4. Права та обов'язки Компанії

  2.4.1. Компанія зобов'язується надати Замовнику послугу належної якості та у порядку, встановленому цим документом та СУС «Meest China».

  2.4.2. За заявою Замовника, оформленою відповідно до політики розгляду скарг, Компанія має право прийняти рішення щодо скарги та відшкодувати Замовнику заподіяні їм збитки.

  2.4.3. Компанія має право в односторонньому порядку призупинити надання Послуги міжнародної експрес-доставки у разі порушення Замовником умов цього документа та/або СУС «Meest China». Збитки та шкода в цьому випадку не відшкодовуються Компанією Замовнику.

  2.4.4. Компанія має право, без згоди Замовника та його повідомлення, залучати до виконання Послуги міжнародної експрес-доставки будь-які треті особи, які не є Стороною цього Контракту (включаючи, але не обмежуючись: експедиторів, перевізників, митних брокерів, поштові служби, компанії, що надають поштові послуги і т.д.).

  2.4.5. Компанія, при необхідності і виключно з метою виконання своїх зобов'язань за цим Контрактом, має право запросити у Замовника, а Замовник зобов'язаний протягом 24 годин надати додаткові документи, що підтверджують особу Замовника та/або особистість особи, на ім'я/адресу якої Замовник надіслав Відправлення, а також законність скоєних покупок та законність використання Замовником банківської картки, за допомогою якої було здійснено оплату.

  Вимога Компанією додаткових документів та інформації від Замовника та його обов'язок надати такі дані також можуть бути застосовані Компанією з метою запобігання незаконним діям з банківськими картками.

  2.4.6. Склад Компанії до КНР не зобов'язаний відправляти Відправлення в найближчу дату здійснення рейсу. Склад Компанії у КНР має право змінити дату відправки Відправлення без пояснення причин. Сторони домовилися, що в цьому випадку Компанія не відшкодовує Замовнику збитки, збиток та шкоди, заподіяні за таких обставин, а також не сплачує жодної компенсації.

  2.5. Права та обов'язки Замовника

  2.5.1. Замовник зобов'язаний у встановлений цим документом термін та одним із способів, зазначених на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS або у цьому документі, оплатити Компанії Послугу міжнародної експрес-доставки.

  2.5.2. Замовник зобов'язаний надати Компанії та/або Міжнародному представництву достовірну інформацію про зміст Відправлення, а також інші його характеристики.

  2.5.3. Замовник зобов'язаний відшкодувати збитки, збиток та шкоду, заподіяні Компанії та/або третім особам, залученим Компанією для виконання своїх зобов'язань за цим Контрактом, внаслідок надання Замовником помилкової (недостовірної) інформації про зміст/характер Відправлення або персональних даних користувача Особистого кабінету «Meest China.

  2.5.4. Замовник не має права використовувати послугу Міжнародної експрес-доставки для перевезення будь-яких предметів, речовин, зазначених у переліку заборонених предметів, а також будь-яких предметів, речовин, обіг яких обмежений або заборонений, а також для скоєння незаконних дій/злочинів.

  2.5.5. Замовник має право запросити у Компанії інформацію про хід та етапи реалізації Компанією послуги міжнародної експрес-доставки, надіславши повідомлення у чат-бот Компанії або зателефонувавши за номером телефону Компанії, вказаним на сайті www.meest.cn. Сторони домовилися, що у разі виникнення у Замовника будь-яких скарг чи претензій, Замовник зобов'язується надіслати Компанії листа на електронну адресу: support@meest.cn.

  2.5.6. Якщо протягом трьох (3) місяців Замовник не забирає Продукцію, вона утилізовується, на що Замовник дає повне та беззастережне доручення та згоду. Сторони домовилися, що у цьому випадку збитки, збиток та шкоди, заподіяні Замовнику, не підлягають відшкодуванню Компанією.

  2.6. Вартість послуги та порядок оплати

  2.6.1. Тарифи на надання Компанією послуги міжнародної експрес-доставки, а також тарифи на додаткові послуги публікуються Компанією на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android / Meest China IOS. Замовник зобов'язаний самостійно відстежувати всі зміни в цій частині на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS.

  2.6.2. Остаточна вартість послуги міжнародної експрес-доставки формується шляхом підсумовування основних та додаткових послуг, обраних Замовником, та формування відповідного рахунку в Особистому кабінеті «Meest China» Замовника.

  2.6.3. У разі некоректного поповнення Балансу доставки Особистого кабінету Meest China з боку Замовника, останній для повернення коштів повинен звернутися в Службу підтримки Компанії на електронну адресу: support@meest.cn.

  2.6.4. Умовна вартість послуг з доставки Відправлення зі складу Міжнародного представника до Пункту призначення розраховується відповідно до фактичної ваги або обсягу (розраховується за формулою, вказаною на сайті www.meest.cn), сформованим Замовником після його обробки працівниками складу на прохання Замовника, з урахуванням ваги та габаритів упаковки.

  2.6.5. Замовник може сплатити вартість доставки посилок за допомогою платіжних систем AliPay, Stripe, UZcard, Imoje.

  2.7. Зобов'язання Компанії

  2.7.1. Відповідальність Компанії обмежена цим Контрактом та Політикою розгляду скарг, опублікованою на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS.

  2.7.2. Компанія не несе відповідальності за:

  2.7.2.1. недостачу Відправлення (за кількістю предметів, що містяться в ньому) або невідповідність вкладення опису, якщо зовнішня упаковка не пошкоджена та/або якщо посилка оформлена для доставки як «Відправка в один клік» (Готовий вантаж);

  2.7.2.2. пошкодження або внутрішню недостачу Відправлення (за кількістю предметів, що містяться в ньому), що виникли внаслідок недотримання Замовником та/або Продавцем вимог до його упаковки та/або маркування, якщо посилка оформлена для доставки як «Відправка в один клік» (Готовий вантаж);

  2.7.2.3. недотримання терміну доставки Відправлення до ММПО України через неналежну реєстрацію Відправлення Замовником у Особистому кабінеті «Meest China» або до CN 23, на який поширюється дія СУС «Meest China»;

  2.7.2.4. пошкодження Відправлення, яке сталося внаслідок його прибуття на склад Міжнародного представництва та/або передачі для транспортування без зазначення у товаросупровідних документах його особливих властивостей, характеристик, що потребують спеціальних умов або дій для його збереження та цілісності під час транспортування та/або зберігання;

  2.7.2.5. втрату Відправлення (або його частини), якщо буде встановлено, що такий факт був зафіксований після доставки Відправлення Замовнику або особі, зазначеній Замовником в Особистому кабінеті «Meest China», однак при дотриманні наступних умов: замовлення було прийнято та Відправлення було доставлено з дотриманням усіх встановлених вимог, при цьому відсутні зовнішні пошкодження його упаковки;

  2.7.2.6. пошкодження Відправлення під час транспортування, викликане його перепакуванням при поділі та/або видаленням додаткової упаковки за запитом або за погодженням із Замовником;

  2.7.3. Компанія не несе відповідальності і не приймає на себе жодних зобов'язань за можливі наслідки (включаючи пошкодження, деформацію тощо), якщо Продавець використовує неналежну упаковку Відправлення (упаковка, що не відповідає характеристикам Відправлення, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам, вимог до упаковки Відправлення) та відсутність спеціального маркування.

  2.7.4. Компанія не несе відповідальності за збитки, збиток та шкоду, заподіяні Замовнику внаслідок використання послуги міжнародної експрес-доставки, незалежно від їх характеру.

  2.7.5. Відповідальність Компанії за безпеку Відправлення припиняється в момент передачі Замовнику або особі, зазначеній Замовником у Особистому кабінеті «Meest China».

  2.7.6. При здійсненні Замовником Відправлення, зміст якого належить до забороненого до ввезення в країну, резидентом якої є Замовник/Країна, яка яка є Пунктом призначення, Компанія в праві відмовити в наданні послуг Замовнику. Претензії Замовника в такому випадку щодо відсутності доставки Відправлення, його конфіскації Компанією не приймаються і вартість послуг Компанії Замовнику не повертається. Так Сторони домовилися в момент укладення даного Договору, вважають цей пункт справедливим і зобов'язалися його дотримуватися.

  2.8. Зобов'язання Замовника

  2.8.1. Замовник несе повну відповідальність за збитки, шкоду та збитки, заподіяну третім особам, чиї Відправлення перевозилися або зберігалися разом із Відправленням Замовника, що містить у вкладенні будь-який вид хімічних речовин, кислот, інших небезпечних/небезпечних хімічних сполук/елементів.

  2.8.2. У разі застосування фінансових санкцій, штрафів, пені, або інших фінансових стягнень, передбачених Митним кодексом України/інших країн та іншими нормативними актами України/інших країн щодо Компанії та/або залучених нею третіх осіб для виконання своїх зобов'язань, застосовуються, що виникли внаслідок надання Замовником неповної та/або недостовірної інформації, документів, вчинення інших порушень з боку Замовника, а також у зв'язку з несвоєчасним наданням Замовником документів та/або відомостей, необхідних для декларації, Замовник несе повну відповідальність перед Компанією у вигляді штрафу у розмірі, що дорівнює сумі застосованої до Компанії (або третіх осіб, залучених Компанією для виконання своїх зобов'язань за цим Контрактом) фінансової санкції, або суми інших видів фінансової відповідальності, застосованих до Компанії або третіх осіб, притягнутих Компанією.

  2.8.3. Сторони домовилися, що зобов'язання Компанії перед Замовником вважаються виконаними, а Послуга міжнародної експрес-доставки вважається наданою у повному обсязі в момент отримання Замовником або особою, зазначеною ним у Особистому кабінеті «Meest China», Відправлення у пункті призначення, зазначеному Замовником у Особистому кабінеті «Meest China».

  РОЗДІЛ III. СКАРГИ ТА ПОВЕРНЕННЯ

  З приводу скарг (процедурно):

  1. Порядок реєстрації та розгляду претензій.

  3.1. У разі отримання послуг з доставки міжнародних поштових відправлень неналежної якості, включаючи, але не обмежуючись пошкодженням або втратою вантажу, Замовник може оформити претензію протягом 14 календарних днів з дати отримання Відправлення, заповнивши відповідний бланк (який можна отримати за запитом до служби підтримки компанії- перевізника, яка здійснила доставку).

  3.1.1. Винятком є ​​товари Замовника, які не були ідентифіковані або відвантажені співробітниками складу міжнародного представництва. Строк подання таких претензій складає 2 календарні місяці з дати доставки товару, зазначеної на сайті перевізника, на склад міжнародного представництва.

  3.1.1.1. Претензії щодо Відправлення від представництв Китаю надсилаються на електронну пошту support@meest.cn.

  3.2. Стандартний термін розгляду претензії становить 10 робочих днів, але може бути продовжений, якщо у процесі беруть участь треті особи.

  3.3. У разі отримання Відправлення з пошкодженням зовнішньої упаковки або доступу до вмісту, Вантажоодержувач складає відповідний акт та висуває претензію перевізнику у присутності представника компанії-перевізника.

  3.3.1. При пред'явленні претензії щодо пошкодження вантажу або нестачі вмісту, доставленого в країну Одержувача Meest Partner, Замовник додає Акт, складений з представником компанії-перевізника.

  3.4. Компанія не приймає претензії за пошкодження вантажу за відсутності належного пакування або відповідного маркування у Продавця/Відправника, за умови, що додаткове пакування не було замовлено на складі Міжнародного представництва.

  3.5. Компанія не розглядає претензії щодо блокування особистого кабінету Замовника, незалежно від причини блокування.

  З приводу скарг (загалом):

  3.6. Відповідальність компанії.

  3.6.1. Відповідальність Компанії обмежується наступним:

  3.6.1.1. У разі пошкодження Пошти з вини Компанії остання виплачує Замовнику компенсацію у розмірі, встановленому відділом розгляду претензій компанії-перевізника, обраної Замовником при оформленні Відправлення, або компанією Компанії, в межах заявленої або застрахованої вартості;

  3.6.1.2. У разі повної втрати Пошти з вини Компанії остання виплачує Замовнику компенсацію у розмірі заявленої суми, але не більше 100 EUR (валютою декларування товару є долар США), якщо Замовник не придбав додаткову страховку та вартість доставки цього Відправлення до країни Одержувача у разі її оплати Замовником;

  3.6.1.2.2. Винятком є ​​втрата Відправлення з Китаю внаслідок стихійних лих, дій недружніх держав, влади закону, карантину, бунтів, страйків, незалежно від того, несуть вони частковий або загальний характер, а також ризиків і небезпек, пов'язаних з морем та навігаційної небезпеки, дій Відправника або невиконання ним своїх зобов'язань, внутрішніх дефектів Відправлення або будь-яких умов, що не контролюються Перевізником, включаючи, але не обмежуючись:

  - ядерна реакція чи радіоактивне забруднення;

  - екстремальні погодні умови, включаючи, але не обмежуючись, повені, снігопади, слизькі дороги або будь-які інші неконтрольовані Перевізником події, що перешкоджають проходженню транспорту;

  - зміни у законодавстві чи нормативних документах країни призначення, включаючи, але не обмежуючись, дорожні покриття у країні призначення;

  - невідповідні, неправильні або неповні адреси, зазначені Замовником;

  - переїзд Одержувача або його відсутність з будь-якої причини або відсутність з будь-якої причини за адресою, вказаною Замовником;

  - арешт, затримання, конфіскація, експропріація Товару чи затримання доставки Товару державними органами країн, якими перевозиться Товар, включаючи країну кінцевого призначення відповідно до накладної.

  3.6.1.3.1. Компенсація вартості послуги доставки здійснюється шляхом зарахування цієї суми на баланс особистого кабінету Замовника.

  3.6.1.4. Відповідальність Компанії за Поштове відправлення припиняється з його доставки Одержувачу Перевізником.

  3.6.2. Компанія не несе відповідальності за:

  3.6.2.1. Відсутність вантажу або невідповідність опису упаковки у разі цілісності зовнішньої упаковки;

  3.6.2.2. Пошкодження або внутрішня нестача замовлення, що виникли внаслідок недотримання Замовником або Продавцем вимог щодо його упаковки, маркування або декларування;

  3.6.2.3. Недотримання термінів доставки Відправлення до місця міжнародного поштового відправлення в Україні через неналежне заповнення Відправлення в Особистому кабінеті, регульованому СУС «Meest China»;

  3.6.2.4. Недотримання термінів доставки протягом періоду дії в державі в цілому та/або регіоні Одержувача або регіоні розташування складу Міжнародного представництва, що здійснює відвантаження та/або виконує функції транзитного складу, зокрема, внаслідок обставин непереборної сили, у тому числі затримки на прикордонних пунктах пропуску, несприятливих та складних погодних умов, пандемій та викликаних ними карантинних обмежень, що перешкоджають виконанню Компанією зобов'язань щодо своєчасної доставки Відправлення;

  3.6.2.5. Пошкодження Відправлення внаслідок надходження Замовлення до Міжнародного представництва та/або передачі його до перевезення, після оформлення Замовником, без зазначення у супровідних документах на його особливі властивості, що вимагають спеціальних умов або запобіжних заходів для його збереження при транспортуванні або зберіганні;

  3.6.2.6. Втрата Відправлення (його частини), якщо буде встановлено, що такий факт був зафіксований після доставки Відправлення одержувачу, але при цьому були дотримані наступні умови: Замовлення було прийнято та Відправлення було оформлене з дотриманням усіх встановлених вимог, при цьому не було зовнішніх пошкоджень упаковки;

  3.6.2.7. Пошкодження вантажу під час його транспортування, яке було викликане перепакуванням Замовлення при його поділі та/або зняттям додаткової упаковки на вимогу або за погодженням із Замовником.

  3.6.2.8. За непрямі збитки або упущену вигоду/прибуток Замовника незалежно від природи їх виникнення.

  3.6.2.9. За якість та кількість товару, відповідність товару опису/ характеристикам, зазначеним Продавцем.

  Щодо повернення (із країни призначення):

  3.7. Термін зберігання посилки в офісі митного органу становить 1 місяць з дати отримання та може бути збільшений до 2 місяців на прохання Одержувача. Якщо протягом зазначеного терміну Одержувач/Замовник не може надати підтвердження вартості товару або здійснити митне очищення, посилка автоматично відправляється назад на склад Відправника (за винятком випадків, зазначених у п. 3.7.1). Крім того, клієнту виставляється рахунок за повернення посилки, яке є обов'язковим і складає:

  Повернення складу представництва у Китаї:

  - 7 доларів США за кг плюс 8 доларів США за посилку

  3.8. Якщо Одержувача/Замовника не влаштовує вартість мит, він може відмовитися від їх сплати та оформити повернення на адресу компанії Відправника. Для цього достатньо надіслати повідомлення про відмову від сплати мит на електронну пошту support@meest.cn або оформити звернення через особистий кабінет та проінформувати митних брокерів. Після підтвердження повернення посилки Замовнику буде виставлено рахунок у його особистому кабінеті.

  3.9. Термін обробки Відправлення, яке було повернено з України, може становити до 3 календарних місяців.

  3.9.1. Винятком є ​​Відправлення, які були повернуті через відсутність законних підстав для їх митного оформлення (включаючи, але не обмежуючись забороненими товарами). Такий вантаж не підлягає повторному обробленню і може бути конфіскований митними органами країни Відправника або країни Одержувача.

  РОЗДІЛ IV. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  4.1. Кожна зі Сторін не несе відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Контрактом, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили.

  Форс - мажорні обставини (обставини непереборної сили) - надзвичайні та неминучі обставини, які обґрунтовано роблять неможливимим виконання зобов'язань (як повністю, так і частково) за цим Контрактом, включаючи, але не обмежуючись:

  • війна, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не виключно – блокаду, військове ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дії ворога народу, громадські заворушення, терористичні акти , саботаж, піратство, громадські заворушення, іноземні вторгнення, блокаду, революцію, державний переворот, заколот, повстання, заворушення, громадянську війну, акти громадянської непокори, техногенні катастрофи, ядерні катастрофи;
  • запровадження у країні надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, карантину, комендантської години;
  • виняткові погодні умови, включаючи, але не виключно - стихійні лиха, землетруси, повені, цунамі, торнадо, сильні бурі, циклони, урагани, морози, замерзання моря, замерзання проток, замерзання портів, замерзання перевалів, землетруси, блискавки, просідання ґрунту, зсуви; сильний туман; сильний снігопад;
  • заборона (обмеження) експорту/імпорту, санкції, ембарго, закриття морських проток, закриття повітряних зон для польотів, закриття портів;
  • експропріація, примусова конфіскація, захоплення підприємств, реквізиція, публічні демонстрації, блокада, страйк, нещасний випадок;
  • незаконні злочинні дії третіх осіб, внаслідок яких сталася пожежа, вибух, перебої у роботі транспорту, а також інші протиправні дії;
  • нормативні правові акти органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, державні закони, що змінюють існуючий порядок роботи будь-якого транспорту, зв'язку, порядок виконання зобов'язань щодо будь-яких зовнішньоекономічних угод.

  4.2. Потерпіла Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону за цим Контрактом не пізніше 48 годин після настання таких обставин. Якщо у Компанії виникають обставини непереборної сили, вона повідомляє про це Замовника шляхом надсилання повідомлення до Особистого кабінету «Meest China» (або шляхом оновлення статусу в Особистому кабінеті «Meest China») або на електронну пошту Замовника, вказану ним під час реєстрації в Особистому кабінеті «Meest China». Якщо у Замовника виникають обставини непереборної сили, він повинен повідомити про це Компанію електронною поштою: support@meest.cn.

  4.3. Документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили, є документ, виданий уповноваженим органом країни, де виникли обставини непереборної сили. Сторони також домовилися, що якщо Компанія зіткнеться з форс-мажорними обставинами, то документ, що підтверджує ці обставини, може бути виданий не тільки Компанії, а й третій стороні, яку Компанія залучила до виконання своїх зобов'язань за цим Контрактом, і такий документ приймається Замовником у якість підтвердження.

  РОЗДІЛ V. РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК, ЗАКОНОДАВСТВО

  5.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей та суперечок, пов'язаних із виконанням цього Контракту, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

  5.2. У разі неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів, вони вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також згідно з нормативними положеннями України, які діють на території України.

  РОЗДІЛ VI. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ОСОБИСТІ ДАНІ

  6.1. Інформація та будь-які дані, отримані від Замовника за цим Контрактом, можуть бути використані Компанією виключно для виконання зобов'язань Компанії за цим Контрактом.

  6.2. Замовник дає повний та беззастережний дозвіл Компанії зв'язатися із Замовником (за допомогою мобільного телефону, електронною поштою) для з'ясування будь-яких питань, пов'язаних з наданням Компанією послуг Замовнику за цим Контрактом. Замовник також надає Компанії дозвіл на використання наданих ним персональних даних, їх обробку з метою виконання зобов'язань Компанії за цим Контрактом.

  6.3. Замовник підтверджує, що повністю розуміє, що Компанія не зберігає дані банківських карток Замовника, терміни їх дії, а також CVV-коди за ними.

  РОЗДІЛ VII. РІЗНЕ

  7.1. Терміни та визначення, що використовуються в цьому документі з великої літери, є спеціальними термінами та визначеннями та мають значення, визначене для них у цьому документі, як в однині, так і у множині.

  7.2. Цей Контракт вважається укладеним між Сторонами в момент реєстрації Замовника в Ососбистому кабінеті «Meest China» (акцепт).

  Контракт діє з моменту його укладання до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань щодо нього.

  7.3. Сторони підтверджують, що зміст даної Угоди не суперечить моральним засадам суспільства, цивільного законодавства; особи, які уклали даний Договір, мають необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення Сторін Договору є вільним і відповідає їх внутрішній волі; Договір спрямований на реальне настання правових наслідків, обумовлених ним; Договір не порушує публічний порядок; Договір не укладено під дією помилки, тяжкої обставини або на вкрай невигідних умовах; Договір не укладено під дією обману, зловживання довірою або насильства; Договір не укладено в результаті зловмисної домовленості представника однієї Сторони з іншою Стороною; значення всіх слів, термінів і визначень в даному Договорі Сторонам зрозумілі, значення всіх слів, термінів і визначень в даному Договорі Сторонам зрозумілі однаково

  7.4. Сторони підтверджують, що даний Договір відповідає їх внутрішній волі, а також укладений ними добровільно без будь-якого впливу третіх осіб. Особи, які уклали даний Договір, знаходяться в урівноваженому психічному стані. Сторони підтверджують, що Договір укладений на вигідних умовах для кожної із Сторін.

  РОЗДІЛ VIII. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

  Trade 44 Sp. z o.o.

  39-200 Дембіця, вул. Дроговців, 7

  Уставний капітал - 50000 злотих

  NIP: 534-24-95-697

  Районний суд у Жешуві, XII господарський відділ національного судового реєстру

  KRS (Національний судовий реєстр): 0000501663

  REGON (Статистичний ідентифікатор): 147142223

  EORI: PL5342495697

  E-MAIL: trade44company@gmail.com

  TEL: +48 146-818-484

 • ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПОСЛУГИ З ВИКУПУ)

  Trade 44 Sp. z oo та «Meest China Limited», далі іменовані «Компанія», з одного боку, та фізична особа/індивідуальний підприємець/юридична особа, далі – Замовник/Клієнт, з іншого боку, спільно названі Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне.

  Терміни та визначення, що використовуються у цьому документі, зміст і значення слів зрозумілі та зрозумілі Сторонам однаково:

  Оферта – пропозиція Компанії, адресована необмеженому колу осіб для укладання цього Договору шляхом приєднання до нього за допомогою Акцепту.

  Акцепт - повна та беззастережна згода Замовника прийняти Оферту Компанії в цілому, яка виражається у діях Замовника по реєстрації в Особистому кабінеті "Meest China" без фіксування підпису під цим документом.

  Особистий кабінет «Meest China» - розділ, доступний авторизованому користувачеві (Замовнику) через онлайн-доступ в Інтернет на сайті www.meest.cn або через одну з мобільних додатків:

  • Meest China Android:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=development.icecream.mymeest

  • І/або Meest China IOS: https://apps.apple.com/ru/app/mymeest/id1258178131.

  Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та беззастережним прийняттям положень цього Договору та Стандартних умов обслуговування, які є його невід'ємною частиною.

  Послуга зворотного викупу - послуга, яка полягає у придбанні Компанією від свого імені, але за рахунок Замовника та на вибір Замовника Товарів в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.pinduoduo.com, а також в організації доставки вибраних та оплачених Замовником Товарів на склад Компанії у Китайській Народній Республіці (КНР).

  Продавець (продавцi) - iнтернет-магазини: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com, www.pinduoduo.com.

  Ціна - грошова сума, що складається з вартості товару, винагороди компанії та плати за послуги компанії за організацію доставки товару на склад компанії в КНР.

  Плата - грошова винагорода Компанії за кожну послугу окремо, що стягується Компанією в розмірі (згідно з Тарифами Компанії) та одним із способів, встановлених на сайті www.meest.cn або в мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS, а також з урахуванням програми Лояльності, що розміщена на сайті www.meest.cn.

  Товар - матеріальний об'єкт, інформація про який міститься на сайті www.meest.cn або в мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS або в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com, www.pinduoduo.com.

  Стандартні положення та умови сервісу «Meest China» (далі – СУС «Meest China») – зведення положень та інструкцій з використання Особистого кабінету «Meest China», розміщених на сайті www.meest.cn або в мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS.

  Баланс викупу – функція в Особовому кабінеті «Meest China», за якої Клієнт оплачує послуги Компанії шляхом самостійного введення реквізитів своєї банківської картки (номер картки, термін дії та CVV-код). Надходження до Компанії грошових коштів, сплачених Замовником, а також повернення Замовнику грошових коштів Компанії (у випадках та способами, встановленими цим Договором) відображається на Балансі викупу в Особистому кабінеті Замовника «Meest China».

  РОЗДІЛ I. СФЕРА ДІЇ СПРАВЖНЬОГО ДОГОВОРУ

  1.1. На умовах та відповідно до положень, викладених у цьому документі, Компанія надає Замовнику Послугу викупу.

  На розсуд Замовника та за додаткову плату (згідно з Тарифами Компанії та з урахуванням Програми лояльності) Компанія також може надавати Замовнику додаткові послуги, перелік яких визначається цим документом/сайтом www.meest.cn/ мобільними програмами Meest China Android / Meest China IOS.

  1.2. Будь-яка послуга, обрана Замовником за цим документом, а також додаткові послуги оплачуються ним у доларах США одним зі способів, зазначених на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS.

  Для деяких видів послуг Компанії Замовник повинен поповнити Баланс зворотного викупу в Особистому кабінеті «Meest China» та надати Компанії повну та беззастережну згоду на самостійне списання коштів з Балансу зворотного викупу Замовника у Особистому кабінеті «Meest China».

  При здійсненні Замовником будь-якого платежу на користь Компанії, Замовник додатково сплачує всі можливі комісії банків, банків-кореспондентів, комісію за конвертацію валюти, а також інші можливі комісії, які Замовник використовує для оплати послуг платіжних систем.

  1.3. Замовник в обов'язковому порядку підтверджує, що офіційним каналом зв'язку із Замовником буде його адреса електронної пошти, вказана останнім при реєстрації в Особовому кабінеті «Meest China».

  Замовник підтверджує, що будь-який електронний лист від Компанії вважається отриманим Замовником своєчасно та належним чином у момент надсилання такого листа від Компанії на електронну пошту Замовника, вказану ним під час реєстрації в Особистому кабінеті «Meest China». Замовник зобов'язується у разі зміни своєї адреси електронної пошти негайно повідомити про це Компанію, надіславши повідомлення на електронну адресу Компанії support@meest.cn.

  Сторони домовилися, що Компанія має право інформувати Замовника про перебіг послуг шляхом зміни статусу замовлення Клієнта в Особовому кабінеті «Meest China».

  1.4. Замовник зобов'язується зберігати всі документи, що підтверджують оплату послуг Компанії/оплату Товару, до моменту отримання Замовником або іншою особою, вказаною ним у Особовому кабінеті Meest China, Товару/Відправлення безпосередньо в пункті призначення, вказаному Замовником в Особистому кабінеті Meest China.

  1.5. У момент укладання цього Договору Замовник підтверджує, що він повністю ознайомлений (на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS) та погоджується з: програмою лояльності Компанії; тарифами Компанії; переліком додаткових послуг компанії; переліком товарів, заборонених до пересилання поштовими/кур'єрськими службами; умовами митного оформлення товарів; переліком заборонених товарів; СУС "Meest China"; політикою розгляду скарг.

  Будь-які послуги Компанії надаються Замовнику на підставі та з урахуванням положень (пунктів) цього Договору, а також програми лояльності Компанії, тарифів Компанії, переліку додаткових послуг Компанії, переліку товарів, заборонених до пересилання поштовими/кур'єрськими службами, умов митного оформлення товарів, переліку, СУС "Meest China"; політики розгляду скарг, опублікованих на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS.

  Замовник зобов'язується самостійно відстежувати на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS всі без винятку зміни, що вносяться Компанією в програму лояльності Компанії, тарифи Компанії, перелік додаткових послуг Компанії, перелік товарів, заборонених до пересилання поштовими/ кур'єрськими службами, умовами митного оформлення товарів, переліком заборонених товарів, СУС «Meest China»; політику розгляду скарг.

  Зміни вважаються оприлюдненими (опублікованими) та набувають чинності для Компанії та Замовника з моменту їх публікації на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS. Компанія також має право інформувати Замовника про такі зміни в повідомленні, надісланому на електронну пошту Замовника, вказану ним під час реєстрації в Особовому кабінеті «Meest China».

  1.6. Компанія має право, без погодження із Замовником та його повідомлення, залучати для виконання своїх зобов'язань за цим документом третіх осіб, які не є Стороною цього Договору – для надання будь-яких послуг Компанії.

  1.7. У випадку, якщо Компанія повертає будь-які засоби Замовнику, ці кошти можуть бути повернені або на Баланс зворотного викупу/Баланс доставки Замовника в Особистому кабінеті «Meest China», або, на запит Замовника, надісланого на адресу електронної пошти Компанії support@meest.cn, на банківську картку Замовника.

  Сторони домовилися, що повернення коштів на банківську картку Замовника здійснюється виключно на ту картку, на яку Замовник здійснив оплату. Повернення коштів Замовнику здійснюється Компанією будь-яким законним способом на території України.

  1.8. Будь-які збитки, збитки, шкода, додаткові витрати, які можуть виникнути у Замовника внаслідок виконання Компанією цього Договору, Компанії не відшкодовуються, якщо інше не передбачено цим документом.

  1.9. Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати, втрати, збитки, шкоду Замовника, які можуть бути заподіяні йому внаслідок використання послуг Компанії.

  Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати, шкоду, збитки, втрати, заподіяні Замовнику в результаті використання або неможливості використання послуг Компанії з технічних причин, включаючи, але не обмежуючись: помилки, перепустки, перебої в роботі сайту www.meest.cn / мобільних додатків Meest China Android/Meest China IOS; видалення файлів, зміна функцій сайту www. meest.cn/у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS; дефекти програмного забезпечення, затримки в роботі сайту www.meest.cn/ мобільних програм Meest China Android/Meest China IOS; при передачі даних, при внесенні Компанією змін на сайті www.meest.cn/ в мобільних програмах Meest China Android/Meest China IOS і т.д.

  1.10. Компанія знімає з себе всю відповідальність за дії супутніх служб та сервісів, що використовуються для надання послуг Замовнику, але не належать Компанії, включаючи, але не обмежуючись банками, поштовими службами, інтернет-провайдерами, поштовими службами, платіжними системами тощо.

  1.11. Сторони домовилися, що Замовник особисто використовуватиме лише свій Особистий кабінет «Meest China». Проведення будь-яких переговорів із Компанією щодо послуг Компанії, а також будь-яких ситуацій, які можуть виникнути в процесі надання Компанією послуг Замовнику, можливе лише особисто Замовником, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, що застосовується до цього документу.

  Замовник самостійно керує посилками, відправленнями, замовленнями, використовуючи функціонал Особистого кабінету Meest China.

  1.12. Служба підтримки клієнтів Компанії надає Замовнику лише консультаційні послуги. Вартість будь-якої доставки залежатиме від ваги, розмірів та параметрів Товару у Відправленні. Вартість доставки однієї посилки може становити від 8,5 USD до 600 USD у разі вибору авіадоставки, від 5,8 USD до 300 USD у разі вибору доставки морем.

  Тому, консультуючи Замовника, Служба підтримки клієнтів може озвучити лише приблизну вартість доставки будь-якої послуги Компанії.

  1.13. Оферта Компанії може бути взята (прийнята) Замовником лише у повному обсязі шляхом приєднання Замовника до неї. Часткове приєднання Замовника до цієї Оферти неможливе.

  1.14. Послуга викупу вважається виконаною Компанією своєчасно та належним чином у момент перерахування коштів на рахунок Продавця.

  РОЗДІЛ ІІ. ПОСЛУГА ВИКУПУ

  2.1. Компанія надає Замовнику послугу з придбання від свого імені, але за рахунок останнього та на вибір Замовником Товару в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, а також з організації доставки обраного та оплаченого Замовником Товару на склад Компанії у Китайській Народній Республіці (далі за текстом КНР).

  Доставка Товару зі складу Компанії в КНР в будь-який інший пункт призначення, необхідний Замовником, не входить до Послуг викупу.

  Порядок, правила, а також інші положення щодо забезпечення Замовнику доставки Товару зі складу Компанії в Китаї до іншого пункту призначення, зазначеного Замовником у Особистому кабінеті «Meest China», встановлені Розділом III цього Договору – Служба міжнародної експрес-доставки.

  2.2. Порядок замовлення Замовником Послуги викупу:

  2.2.1. Замовник, використовуючи Особистий кабінет Meest China або самостійно в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, обирає Товари, які він має намір придбати і які будуть придбані та доставлені Компанією на її склад у Китаї.

  2.2.2. Сторони домовилися, що Компанія починає виконувати Послугу викупу для Замовника з моменту отримання Компанією від Замовника Ціни за цю послугу. Ціна оплачується Замовником у доларах США одним зі способів, вказаних на веб-сайті www.meest.cn/ за допомогою мобільних програм Meest China Android/Meest China IOS.

  2.2.3. Замовник в обов'язковому порядку підтверджує, що повністю усвідомлює, що всі Товари, інформація про які розміщена на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS, не є власністю Компанії. Замовник також підтверджує, що розуміє, що в момент замовлення ним Товару через сайт www.meest.cn/ за допомогою мобільних програм Meest China Android/Meest China IOS, Товар, розміщений в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com , www.tmall.com, www.yangkeduo.com, www.pinduoduo.com, може відрізнятися від Товару, що міститься на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS за ціною, комплектністю, кольором, розміру та будь-яким іншим можливим параметрам.

  Замовник в обов'язковому порядку підтверджує, що повністю усвідомлює, що можливе існування цих розбіжностей обумовлено технологічною системою роботи сайту www.meest.cn / мобільних програм Meest China Android/Meest China IOS та можливими тимчасовими затримками оновлення інформації при синхронізації з інформацією в інтернет-магазинах www .taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com, www.pinduoduo.com.

  2.2.4. Замовник в обов'язковому порядку підтверджує, що повністю усвідомлює, що Компанія не гарантує наявність обраного Замовником Товару в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com, www.pinduoduo. com, у тому числі за розміром, кольором, якістю та іншими можливими параметрами - це виходить за рамки відповідальності Компанії.

  2.2.5. Замовнику, за додатковим запитом у Особистому кабінеті «Meest China» та за додаткову плату в рамках Послуги викупу, може бути надана додаткова послуга Компанії з перевірки Товару на складі в КНР шляхом фотографування Товару та надсилання цих фотографій Замовнику. Вартість такої додаткової послуги встановлюється на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS.

  2.2.6. Замовник в обов'язковому порядку підтверджує, що повністю розуміє, що якщо будь-який з Продавців не зможе доставити замовлені Клієнтом Товари на склад, що використовується Компанією в Китаї, Компанія не зможе надати Замовнику Послугу викупу, і ця послуга буде скасована Компанією в односторонньому порядку. Сплачена Замовником ціна буде повернена йому або на Баланс викупу/Баланс доставки (в частинах, що відповідають Викупу/Доставці) Замовника в Особистому кабінеті «Meest China», або на банківську картку Замовника (за наявності заяви від Замовника, надісланої на електронну пошту Компанії ). Під способом повернення коштів розуміється будь-який законний спосіб на території України. Сторони домовилися, що у цьому випадку збитки, збитки, шкоди Замовнику Компанією не відшкодовуються.

  2.2.7. Замовник несе повну та незалежну відповідальність за відповідність придбаних ним Товарів умовам доставки будь-яких поштових служб, а також митному законодавству країни, в якій знаходиться Замовник, включаючи розміри, вагу та утримання Товарів, інші розміри та вагу поштової упаковки, необхідної для відправки Товарів Замовнику будь-якої поштовою / Кур'єрською службою.

  2.2.8. Якщо замовлений Клієнтом Товар не відповідає правилам міжнародного перевезення вантажів, його викуп може бути скасований Компанією в односторонньому порядку. Сторони домовилися, що у цьому випадку збитки, збитки, шкоди Замовнику Компанією не відшкодовуються.

  2.2.9. При наданні Послуги викупу товару, оформленого Замовником через функцію «Оплати другом», Компанія не веде переговори з Продавцем, не погоджує повторний платіж або ціну аукціону для Замовника.

  2.2.10. Якщо Клієнт скасовує замовлення на Послугу викупу, оформлений через функцію «Оплата другом» на сайті, повернення коштів на Баланс викупу Замовника можливе лише після надання Замовником даних, що підтверджують повернення коштів на рахунок Компанії (Замовник надає Компанії скріншот із сайту www.1688.com) зазначенням часу та суми транзакції), а також після підтвердження надходження коштів на наш рахунок.

  Якщо Клієнт скасовує замовлення, розміщене за допомогою функції WeChat «Оплата другом», повернення коштів на Баланс викупу Замовника можливе після того, як Замовник надасть скріншот переказу Продавцем на рахунок Компанії та підтвердить отримання коштів.

  2.2.11. У разі невідповідності між отриманим Товаром, оформленим через функцію «Оплата другом» на сайті або за допомогою WeChat, Замовник самостійно приймає рішення про проведення переговорів із Продавцем та питання невідповідності. Компанія не несе відповідальності за невідповідність товару.

  2.2.12. Компанія не несе відповідальності у разі надсилання Продавцем одного замовлення в різних посилках, неповного відправлення замовлення або надання одного трек-номера для замовлень від різних Клієнтів. Для вирішення проблемної ситуації Замовник повинен звернутися до Служби підтримки Компанії, після чого на підставі запиту створюється запит Продавцю. Замовник зобов'язується самостійно вносити до Кабінету додаткові трек-номери, надані Продавцем під час попереднього відправлення Товару.

  2.3. Порядок розрахунків (Послуга викупу)

  2.3.1. Замовник оплачує компанії ціну за послугу викупу в доларах США. Послуги Компанії оплачуються Замовником шляхом використання (поповнення) останнім Балансу викупу або іншим способом, доступним на сайті Meest China/у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS.

  2.3.2. Замовник може сплатити вартість доставки посилок за допомогою платіжних систем AliPay, Stripe, UZcard, Imoje.

  2.3.3. При оплаті Компанії Ціни Замовник додатково сплачує всі можливі комісії банків, банків-кореспондентів, валютні комісії, а також інші можливі комісії, які Замовник використовує для оплати платіжних систем.

  2.4. Права та обов'язки Компанії (Послуга викупу)

  2.4.1. Компанія має право інформувати Замовника про етапи надання Послуги викупу шляхом оновлення статусів в Особистому кабінеті «Meest China» або шляхом надсилання електронних листів на електронну пошту Замовника, вказану ним під час реєстрації в Особистому кабінеті «Meest China».

  У разі відсутності Товару, замовленого Клієнтом через Особистий кабінет «Meest China» на складі Продавця, Компанія має право анулювати даний Товар із замовлення Клієнта, повідомивши останнього шляхом направлення повідомлення на його електронну адресу, вказану ним при реєстрації в Особистому кабінеті «Meest China», або шляхом зміни статусу у ньому.

  У цьому випадку сплачена Замовником Ціна повертається останньому на його Баланс викупу та/або Баланс доставки в Особистому кабінеті «Meest China» або на банківську картку Замовника (за наявності заявки Замовника, відправленого на електронну пошту Компанії support@meest.cn. Спосіб повернення - це будь-який законний спосіб Сторони домовилися, що у цьому випадку збитки, збитки, шкоди Замовнику Компанією не відшкодовуються.

  2.4.2. Якщо Продавець не надіслав Товар на склад Компанії в КНР протягом 7-10 робочих днів, що призвело до затримки у наданні послуги Замовнику, Компанія має право скасувати вказаний Товар із замовлення Клієнта та змінити статус замовлення на «Повернений». Сплачена Замовником Ціна (за вирахуванням Комісії) буде повернена останньому на його Баланс викупу в Особистому кабінеті «Meest China» або на банківську картку Замовника (за наявності заяви Замовника, надісланого на електронну пошту Компанії support@meest.cn). Спосіб повернення - це будь-який законний спосіб на території Сторони домовилися, що у цьому випадку збитки, збитки, збитки Замовнику Компанією не відшкодовуються Комісія, сплачена Компанії Замовником, останньому не повертається.

  2.4.3. Компанія зобов'язується прийняти Товар на склад у Китаї, за умови, що Товар не пошкоджений, відповідає даним замовлення Клієнта та відповідає правилам міжнародного перевезення товарів. Якщо Товар пошкоджений, не відповідає даним замовленням Клієнта, не відповідає правилам міжнародного перевезення товарів, Компанія інформує Замовника шляхом оновлення статусу в Особистому кабінеті «Meest China» на «Невідповідність», вказує причину такої невідповідності, а також надає фото. У цьому випадку Компанія має право розпоряджатися Товаром, на що Замовник дає безвідкличну та безумовну вказівку та згоду. Ціна, сплачена Замовником, останньому не повертається, збитки, збитки, шкоди, заподіяні Замовнику, Компанією не відшкодовуються.

  2.5. Права та обов'язки Замовника (Послуга викупу)

  2.5.1. Замовник зобов'язується своєчасно та в повному обсязі надавати точну інформацію, необхідну Компанії для надання послуги викупу. У разі відсутності такої інформації або сумнівів щодо її достовірності, Компанія має право призупинити надання Послуги викупу до з'ясування необхідної інформації. У цьому випадку Товар зберігається на складі Компанії в Китаї протягом 3 місяців безкоштовно, після чого Компанія має право розпоряджатися ним, на що Замовник надає їй безумовну вказівку та згоду. Сторони домовилися, що у цьому випадку збитки, збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.5.2. Замовник зобов'язується стежити за оновленням статусу своїх замовлень у власному кабінеті «Meest China».

  2.5.3. Замовник зобов'язується негайно інформувати Компанію про будь-які зміни, що можуть вплинути на належне та своєчасне надання Компанією послуг Замовнику - з метою надання Компанії можливості оперативного реагування в рамках надання Компанією Послуг з викупу.

  2.5.4. Замовник зобов'язується своєчасно та в повному обсязі виплачувати Компанії ціну за Послугу викупу.

  2.5.5. Замовник не має права використовувати Послугу викупу для придбання будь-яких предметів, речовин, зазначених у Списку заборонених предметів, а також будь-яких предметів, речовин, обіг яких обмежений або заборонений, а також для скоєння незаконних дій/злочинів.

  2.6. Підстава для повернення та обміну, управління претензіями (Послуга викупу)

  2.6.1. Якщо Замовник відмовляється від Послуги викупу на етапі оплати Компанією вартості Продукції та до етапу її доставки на склад Компанії в КНР, Компанія зв'язується з Продавцем з цього приводу, маючи повну та беззастережну вказівку та згоду Замовника.

  Якщо Продавець погоджується прийняти Продукцію, Компанія повертає Замовнику вартість Продукції (за вирахуванням комісії Компанії). Якщо Продавець відмовляється приймати повернення товару, Продукція зберігається на складі Продавця протягом трьох (3) місяців, протягом яких Замовник має право забрати її самостійно та власним коштом. Якщо Замовник не забирає Продукцію протягом трьох (3) місяців, вона підлягає утилізації за повною та беззастережною вказівкою та згодою Замовника. Сторони домовилися, що у цьому випадку збитки, збитки, збитки Замовнику не підлягають відшкодуванню Компанією.

  2.6.2. Якщо Замовник відмовляється від Послуги викупу на етапі, коли Компанія сплатила вартість Продукції та вартість доставки до складу Компанії у КНР, Ціна, сплачена Замовником, не повертається останньому. У цьому випадку Компанія повідомляє Замовника про місце знаходження придбаних Товарів, які Замовник має право забрати самостійно (за власний рахунок та самотужки). Сторони домовилися, що у цьому випадку збитки, збитки та шкоди Замовнику не підлягають відшкодуванню Компанією.

  2.6.3. Якщо Замовник відмовляється від Послуги викупу на етапі надходження придбаних Компанією Товарів на склад Компанії у КНР, вартість доставки, Комісійний збір та вартість Товарів Замовнику не повертаються. У цьому випадку Компанія повідомляє Замовника про місцезнаходження придбаних Товарів, які Замовник має право забрати самостійно (за власний рахунок та самотужки) протягом трьох (3) місяців. Якщо Замовник не забирає Продукцію протягом трьох (3) місяців, вона підлягає утилізації за повною та беззастережною вказівкою та згодою Замовника. Сторони домовилися, що у цьому випадку збитки, збитки та шкоди Замовнику не підлягають відшкодуванню Компанією.

  2.6.4. Замовник підтверджує, що повністю розуміє, що Компанія не є продавцем Продукції, тому Компанія не несе зобов'язань Продавця перед Замовником, пов'язаних з поверненням Продукції, а також поверненням Замовнику сплачених за Продукцію коштів.

  2.6.5. У разі якщо Компанія викупила Товар, відмінний від обраного Замовником, Компанія надає Продавцю Запит на повернення Товару та відшкодовує Замовнику вартість Послуги викупу в повному обсязі. Повернення коштів провадиться Замовнику після повного повернення Продавцем вартості Товарів Компанії. Кошти повертаються Замовнику на його Викупний баланс у Особистому кабінеті «Meest China» або на банківську картку Замовника (якщо заява від Замовника надіслана на електронну пошту Компанії support@meest.cn). Метод повернення коштів означає будь-який законний метод на території країни проживання Замовника.

  2.6.6. У випадку якщо Компанія викупила Товари, які виявилися забороненими (згідно з Переліком заборонених продуктів та/або Переліком продуктів, заборонених до пересилання поштовими/кур'єрськими службами), Ціна за Послугу викупу Замовнику не повертається, а Товари підлягають утилізації, за повним та беззастережним зазначенням Замовника.

  2.6.7. У випадку якщо Компанія викупила Товари, але не врахувала коментар Замовника при викупі, Компанія має право самостійно зв'язатися з Продавцем і, якщо Продавець погодиться на повернення Товарів, оформити повернення.

  2.6.8. Усі операції з повернення/обміну Товарів повинні проводитися у повній відповідності до умов Продавця, включаючи, але не обмежуючись умовами, процедурою та сумою компенсації. Сторони домовилися, що у цьому випадку збитки, шкода, збиток Замовнику не підлягають відшкодуванню Компанією.

  2.7. Положення про звільнення від відповідальності

  2.7.1. Сторони домовилися, що якщо справжня вартість Продукції, вказана на сайті www.meest.cn / в мобільних додатках Meest China Android / Meest China IOS при замовленні Клієнтом відрізняється від ціни, заявленої в інтернет-магазинах www.taobao.com, www .1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com, www.pinduoduo.com, Компанія в найкоротші терміни інформує про це Замовника для підтвердження або скасування замовленої останнім Продукції. Якщо зв'язатися із Замовником неможливо, замовлення на викуп Продукції вважається анульованим. Сторони домовилися, що у цьому випадку збитки, шкода, збиток Замовнику не підлягають відшкодуванню Компанією.

  2.7.2. Компанія не несе відповідальності за якість Продукції, її відповідність уявленням Замовника, а також за будь-які інші параметри, що не вказані в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com, www.pinduoduo.com.

  Також Компанія не надає гарантії на придбані Замовником Товари (як за якістю, так і за терміном експлуатації) у жодній формі.

  2.7.3. Компанія не несе відповідальності за відповідність Товарів параметрам (найменування Товару, колір, розмір), вказаним в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com, www.pinduoduo.com - у разі відмови Замовника від додаткових послуг Компанії, таких як "Стандартна перевірка" або "Фотозвіт".

  2.7.4. При комплектації посилки з Товаром Замовника в КНР Компанія перевіряє відповідність тільки за фотографією Товару та його кількістю, а також за розміром та кольором, вказаним на товарі та на замовленні Клієнта. Компанія несе відповідальність за відповідність номінального розміру, заявленого на сайті Продавця, та розміру Товарів, зазначеного на бирках, етикетках.

  У разі виявлення очевидних невідповідностей у конфігурації, розмірі та кольорі Продукції Компанія зобов'язується замінити таку Продукцію лише в тому випадку, якщо Продавець забезпечує повернення та заміну Продукції.

  2.7.5. Компанія має право відшкодувати збитки Замовнику на його вимогу і лише у випадку, якщо заявлені Замовником збитки є результатом помилок, допущених співробітниками Компанії. Проте за умови, що сума компенсації не може перевищувати вартість послуг Компанії.

  2.7.6. Повернення коштів Замовнику на його вимогу (в обсязі, передбаченому цим Договором) здійснюється Компанією лише за вирахуванням усіх банківських комісій та комісій платіжних систем, пов'язаних з поверненням коштів Замовнику.

  2.7.7. Переклад назви/опису Товару та його характеристик, перелік яких міститься на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS, здійснюється автоматично (сервісами Google Translate та Microsoft Bing). Претензії щодо неправильного переказу (розуміння Замовником результатів перекладу) не розглядаються та не приймаються Компанією, а також Компанія не несе відповідальності за помилковий вибір Замовником Продукції внаслідок такого переказу, також Компанія не відшкодовує Замовнику збитки, збиток, шкоди, що виникли за таких обставин.

  2.7.8. Товари після прибуття на склад Компанії в КНР перевіряються загальним зовнішнім оглядом на відповідність замовлення (перевірка характеристик, які є критерієм вибору Товарів та вказані на сайті Продавця) та на відсутність явних дефектів. Ця перевірка виконується виключно в рамках послуги «Стандартна перевірка», яка за замовчуванням призначається всім замовленням. Якщо Покупець самостійно скасовує перевірку Товарів у Особистому кабінеті «Meest China», Компанія не несе відповідальності за правильність викупу Товарів та їх кількість.

  Компанія не перевіряє справжність шкіри та хутра, назви торгових марок, якість продукції (рівність швів, залишки клею, відтінки тощо). Це не входить у сферу відповідальності Компанії.

  Якщо Замовник, у рамках Послуги викупу, бажає перевірити Товари на працездатність, він має право замовити додаткову послугу «Фотозвіт».

  2.7.9. Якщо обрані характеристики Товару та коментар Замовника в Особистому кабінеті «Meest China» не відповідають один одному, то пріоритет надається характеристикам обраного Товару та інформації про нього на сайті Продавця, а коментар Замовника вважається вказівкою на можливу заміну Товару.

  У випадках, коли зазначені характеристики Товару в коментарях Замовника не є критерієм вибору Товару (Продавець не передбачає вибір цих характеристик), Товар спрямовується на погодження згідно з наданою Продавцем інформацією про нього. Викуп товару відбувається після підтвердження Замовника. Якщо протягом 5 днів рішення від Замовника не отримано, викуп Продукції скасовується Компанією в односторонньому порядку без відшкодування Замовнику будь-яких збитків, збитків та шкоди.

  2.7.10. У випадках, коли Товари втрачені на складі Компанії в КНР з вини Компанії, Замовнику повертається повна вартість Товарів (включаючи Комісію та вартість доставки до складу Компанії в КНР). Повернення вартості Товару здійснюється лише за наявності у Замовника документа, що підтверджує оплату Товару, і лише у межах вартості Товару, заявленої Замовником у Власному кабінеті «Meest China».

  2.7.11. Коли Клієнт замовляє Товари, заборонені до імпорту, Компанія має право відмовити Замовнику у наданні Послуги викупу. У цьому випадку претензії Замовника щодо невиконання доставки Продукції та її конфіскації не приймаються Компанією, та Ціна Замовнику не повертається. Сторони домовилися про це під час укладання цього Договору, вважають цей пункт справедливим та зобов'язуються його виконувати.

  РОЗДІЛ ІІІ. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  3.1. Кожна зі Сторін не несе відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили. Форс - мажорні обставини (обставини непереборної сили) - надзвичайні та неминучі обставини, які обґрунтовано унеможливлюють виконання зобов'язань (як повністю, так і частково) за цим Договором, включаючи, але не обмежуючись:

  • війна, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не виключно – блокаду, військове ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дії ворога народу, громадські заворушення, терористичні акти , саботаж, піратство, громадські заворушення, іноземні вторгнення, блокаду, революцію, державний переворот, заколот, повстання, заворушення, громадянську війну, акти громадянської непокори, техногенні катастрофи, ядерні катастрофи;
  • запровадження у країні надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, карантину, комендантської години;
  • виняткові погодні умови, включаючи, але не виключно - стихійні лиха, землетруси, повені, цунамі, торнадо, сильні бурі, циклони, урагани, морози, замерзання моря, замерзання проток, замерзання портів, замерзання перевалів, землетруси, блискавки, просідання ґрунту, зсуви; сильний туман; сильний снігопад;
  • заборона (обмеження) експорту/імпорту, санкції, ембарго, закриття морських проток, закриття повітряних зон для польотів, закриття портів;
  • експропріація, примусова конфіскація, захоплення підприємств, реквізиція, публічні демонстрації, блокада, страйк, нещасний випадок;
  • незаконні злочинні дії третіх осіб, внаслідок яких сталася пожежа, вибух, перебої у роботі транспорту, а також інші протиправні дії;
  • нормативні правові акти органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, державні закони, що змінюють існуючий порядок роботи будь-якого транспорту, зв'язку, порядок виконання зобов'язань щодо будь-яких зовнішньоекономічних угод.

  3.2. Потерпіла Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону за цим Договором не пізніше 48 годин після настання таких обставин. Якщо у Компанії виникають обставини непереборної сили, вона повідомляє про це Замовника шляхом надсилання повідомлення до Особистого кабінету «Meest China» (або шляхом оновлення статусу в Особистому кабінеті «Meest China») або на електронну пошту Замовника, вказану ним під час реєстрації в Особистому кабінеті «Meest China». Якщо у Замовника виникають обставини непереборної сили, він повинен повідомити про це Компанію електронною поштою: support@meest.cn.

  3.3. Документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили, є документ, виданий уповноваженим органом країни, де виникли обставини непереборної сили. Сторони також домовилися, що якщо Компанія зіткнеться з форс-мажорними обставинами, то документ, що підтверджує ці обставини, може бути виданий не тільки Компанії, а й третій стороні, яку Компанія залучила до виконання своїх зобов'язань за цим Договором, і такий документ приймається Замовником у якості підтвердження.

  РОЗДІЛ IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ, ЗАКОНОДАВСТВО

  4.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей та суперечок, пов'язаних із виконанням цього Договору, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

  4.2. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, спори вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також згідно з нормативними положеннями України, які діють на території України.

  РОЗДІЛ V. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ОСОБИСТІ ДАНІ

  5.1. Інформація та будь-які дані, отримані від Замовника за цим Договором, можуть бути використані Компанією виключно для виконання зобов'язань Компанії за цим документом.

  5.2. Замовник надає повний та беззастережний дозвіл Компанії зв'язатися із Замовником (по мобільному телефону, електронною поштою) для з'ясування будь-яких питань, пов'язаних з наданням Компанією послуг Замовнику за цим документом. Замовник також надає Компанії дозвіл на використання наданих ним персональних даних, їх обробку з метою виконання зобов'язань Компанії за цим документом.

  5.3. Замовник підтверджує, що повністю розуміє, що Компанія не зберігає дані банківських карток Замовника, терміни їх дії, а також CVV-коди за ними.

  РОЗДІЛ VI. РІЗНЕ

  6.1. Терміни та визначення, що використовуються в цьому документі з великої літери, є спеціальними термінами та визначеннями та мають значення, визначене для них у цьому документі, як в однині, так і у множині.

  6.2. Цей Договір вважається укладеним між Сторонами в момент реєстрації Замовника у Особистому кабінеті «Meest China» (акцепт).

  Договір діє з моменту його укладання до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань щодо нього.

  6.3. Сторони підтверджують, що зміст цього Договору не суперечить моральним засадам суспільства, цивільному законодавству; сторони цього Договору мають необхідний обсяг цивільної правоздатності; воля сторін цього Договору є вільною та добровільною дією та вчинком; Договір спрямовано реальний наступ викликаних ним правових наслідків; Договір не порушує суспільний лад; Договір не був укладений внаслідок помилки, збігу важких обставин або вкрай невигідних умов; Договір був укладений під впливом обману, зловживання довірою чи насильства; Договір не був укладений внаслідок зловмисної угоди представника однієї Сторони з іншою Стороною; значення всіх слів, термінів та визначень, що містяться в цьому Договорі, є чітким для Сторін і розуміється ними однаково.

  6.4. Сторони підтверджують, що виконання цього Договору є їхньою вільною та добровільною дією та вчинком без впливу третіх осіб. Сторони, які уклали цей Договір, психічно здорові. Цими Сторонами підтверджують, що Договір укладено на вигідних для кожної із Сторін умовах.

  РОЗДІЛ VII. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

  Trade 44 Sp. z o.o.

  39-200 Дембіця, вул. Дроговців, 7

  Уставний капітал - 50000 злотих

  NIP: 534-24-95-697

  Районний суд у Жешуві, XII господарський відділ національного судового реєстру

  KRS (Національний судовий реєстр): 0000501663

  REGON (Статистичний ідентифікатор): 147142223

  EORI: PL5342495697

  E-MAIL: trade44company@gmail.com

  TEL: +48 146-818-484

0 800 21 51 16

Ми на зв'язку

ПН-НД: з 9:00 до 21:00

close-auth-reg