meest_icon

Завантажуйте наш мобільний додаток для iPhone

Перейти
meest_icon

Завантажуйте наш мобільний додаток для Android

Перейти
0 800 21 51 16

Ми на зв'язку

ПН-НД: з 9:00 до 21:00

 • ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТАВКИ)

  Trade 44 Sp. z o.o., далі – Компанія, з одного боку, та фізична особа/фізична особа- підприємець/юридична особа, далі – Клієнт, з іншого боку, а спільно – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про нижченаведене.

  Терміни та визначення, що використовуються в цьому Договорі, зміст слів яких та значення яких Сторонами зрозумілі та зрозумілі однаково:

  Оферта – пропозиція Компанії, адресована необмеженому колу осіб про укладення цього Договорушляхом приєднання до нього за допомогою Акцепту.

  Акцепт – повна та безумовна згода Клієнта про прийняття Оферти Компанії в цілому, яка виражається у діях Клієнта з реєстрації в Особистому кабінеті Meest China без підписання на цьому Договорі.

  Особистий кабінет Meest China – розділ, доступний авторизованому користувачеві (Клієнту) за допомогою онлайн-доступу в Інтернеті на веб-сайті www.meest.cn ((https://cab.meest.cn) або через одну з мобільних додатків:

  Послуга міжнародної доставки – послуга, яка полягає в організації Компанією доставки Товару/Відправлення Клієнту з території Китайської Народної Республіки (далі – КНР) до Пункту призначення, зазначеного Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China (виключно в рамках логістичних можливостей Компанії).

  Пункт призначення – адреса Клієнта, вказана ним в Особистому кабінеті Meest China (виключно в рамках логістичних можливостей Компанії) при оформленні замовлення, на яке має бути доставлено Товар/Відправлення або адреса іншої особи, зазначеної Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China, на яку має бути доставлено Товар/Відправлення або інший пункт, вказаний Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China (виключно в рамках логістичних можливостей Компанії).

  Продавець - будь-яка фізична чи юридична особа на самостійний вибір Клієнта, яка за плату передає Товар увласність Клієнта на території КНР. Trade 44 Sp. z o.o. – не є продавцем/власником/постачальником Товару.

  Країна призначення – країна, до якої має бути доставлено Відправлення Клієнта з КНР.

  Комісія – грошова винагорода Компанії за Послугу міжнародної доставки (за кожну послугу окремо), а також за додаткові послуги Компанії в рамках Послуги міжнародної доставки (за кожну додаткову послугу окремо), що стягується Компанією у розмірі (згідно з Тарифами Компанії) та одним зі способів, встановлених на веб-сайті www.meest.cn або в мобільних програмах Meest China Android/Meest China IOS або в цьому Договорі, а також з урахуванням Програми лояльності, яка розміщена на сайті www.meest.cn.

  Товар – матеріальний об'єкт, придбаний Клієнтом на території КНР; або матеріальний об'єкт, придбаний Клієнтом на території КНР та доставлений на склад Міжнародного представництва на ім'я Клієнта/іншої особи, зазначеного Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China; або матеріальний об'єкт, інформація про який міститься в Особистому кабінеті Meest China або інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com. Trade 44 Sp. z o.o. – не є продавцем/власником/постачальником Товару.

  Місце міжнародного поштового обміну (далі – ММПО) – виробничий підрозділ підприємства поштового зв'язку, який здійснює: обробку МПВ, їх пред'явлення митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення, а також відправлення МПВ за призначенням.

  МПВ – міжнародні поштові відправлення, упаковані та оформлені відповідно до вимог актів Світового поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку, що приймаються для пересилки в Китайській народній Республіці (КНР), що надсилаються в Україну (або іншу країну, з урахуванням логістичних можливостей Компанії), а також транзитом, що переміщуються територією України, оператором поштового зв'язку.

  Відправлення – Товар/Товари (крім заборонених законодавством України, країн Продавця, транзитних країн), упаковані та підготовлені до пересилання відповідно до вимог законодавства КНР та країни призначення, що приймаються Компанією на території КНР, обробляються та пересилаються Компанією Клієнту (іншій особі, вказаній Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China) у країну призначення, обрану Клієнтом (виключно з урахуванням логістичних можливостей Компанії) – масою "брутто" в межах встановлених стандартів та вимог Компанії.

  Міжнародне представництво – склад, адреса якого вказується Клієнтом для доставки в Особистому кабінеті Meest China (в рамках логістичних можливостей Компанії).

  Негабарит – Відправлення, вага та/або габарити якого перевищують затверджені в Компанії граничні габаритно-вагові параметри, у зв'язку з чим пересилаються виключно за попереднім інформуванням Клієнта та за підтвердження Компанією з урахуванням того, що це Відправлення неможливо консолідувати з іншими товарами і воно може бути надіслано виключно окремою посилкою.

  CN 23 – бланк митної декларації, який формується автоматично в Особистому кабінеті Meest China шляхом консолідації даних, внесених Клієнтом.

  Компанія-перевізник – транспортно-логістична компанія, що здійснює отримання переданих Компанією Відправлень Клієнту/іншій особі, зазначеній Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China.

  Стандартні Умови Сервісу Meest China (далі - СУС Meest China) - сукупність положень та інструкцій використання Особистого кабінету Meest China, розміщені на веб- сайті www.meest.cn або в мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS.

  Баланс доставки – функція в Особистому кабінеті Meest China, за допомогою якої Клієнт може отримати повернення коштів від Компанії у випадках, встановлених цим Договором.

  Стандартні положення та умови сервісу Meest China (далі – СПУ Meest China) – зведення положень та інструкцій з використання Особистого кабінету Meest China, які розміщені на сайті www.meest.cn або в мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS.

  Усі терміни та визначення у цій Оферті, сформульовані в однині, також використовуються за текстом і в множині з ідентичним смисловим, правовим навантаженням.

  РОЗДІЛ I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. Згідно з цим Договором та на умовах, визначених ним, Компанія надає Клієнту Послугу міжнародної доставки.

  На самостійний вибір Клієнта та за додаткову плату (згідно з Тарифами Компанії та з урахуванням Програми лояльності) Компанія також може надати Клієнту додаткові послуги, перелік яких визначений цим Договором/веб-сайтом www.meest.cn/ мобільними додатками Meest China Android/ Meest China IOS /Особистим кабінетом Meest China.

  1.2. Послуга міжнародної доставки, а також додаткові послуги Компанії сплачуються Клієнтом у доларах США через платіжні системи IPS, UzCard.

  Клієнт дає повну та безумовну згоду на списання коштів з банківської картки Клієнта за допомогою однієї з платіжних систем: IPS, UzCard. До здійснення оплати через зазначені у цьому пункті платіжні системи Клієнт зобов'язується ознайомитись з умовами, правилами платіжних систем IPS, UzCard.

  При здійсненні Клієнтом будь-якої оплати на користь Компанії Клієнт додатково оплачує всі можливі комісії банків, платіжних систем, банків-кореспондентів, комісію за конвертацію валюти, а також інші можливі комісії, які Клієнт використовує для оплати платіжних систем.

  1.3.Клієнт з усією відповідальністю підтверджує, що офіційним каналом зв'язку з Клієнтом буде вважатися його адреса електронної пошти, вказана Клієнтом під час реєстрації в Особистому кабінеті Meest China.

  Клієнт підтверджує, що будь-який електронний лист від Компанії вважається отриманим Клієнтом вчасно та належним способом у момент надсилання такого електронного листа від Компанії на електронну пошту Клієнта, вказану ним під час реєстрації в особистому кабінеті Meest China. Клієнт зобов'язується в разі зміни адреси електронної пошти негайно повідомити про це Компанію шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Компанії support@info.meest.cn.

  Сторони домовилися, що Компанія має право інформувати Клієнта про виконання послуг шляхом зміни статусу замовлення Клієнта в Особистому кабінеті Meest China.

  1.4. Клієнт зобов'язується зберігати всі документи, що підтверджують оплату послуг Компанії/оплату за Товар до моменту отримання Клієнтом або іншою особою, зазначеною Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China, Товару/Відправлення безпосередньо в пункті призначення, вказаному Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China.

  1.5. У момент укладання цього Договору Клієнт підтверджує, що повністю ознайомлений (на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/ Meest China IOS/ в Особистому кабінеті Meest China та погоджується з: Програмою лояльності Компанії; Тарифами Компанії; списком Додаткових послуг Компанії, Переліком товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами, Умовами митного оформлення товарів, Переліком заборонених товарів, СПУ Meest China, Політикою рекламації.

  Будь-які послуги Компанії надаються Клієнту на підставі та з урахуванням положень (пунктів) цього Договору, а також Програми лояльності Компанії, Тарифів Компанії, списку Додаткових послуг Компанії, Переліку товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами, Умовами митного оформлення товарів, товарів, СПУ Meest China, Політикою рекламації, опублікованих на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS/ в Особистому кабінеті Meest China.

  Клієнт зобов'язується самостійно відстежувати на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/ Meest China IOS/ у Особистому кабінеті Meest China всі без винятку зміни, які вносяться Компанією до Програми лояльності Компанії, Тарифи Компанії, список Додаткових послуг Компанії , Перелік товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами, Умови митного оформлення товарів, Перелік заборонених товарів, СПУ Meest China, Політику рекламації.

  Зміни вважаються оприлюдненими (опублікованими) та набирають чинності як для Компанії, так і для Клієнта з моменту їх публікації на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS/ в Особистому кабінеті Meest China. Компанія також має право повідомити Клієнта про такі зміни в повідомленні, надісланому на електронну пошту Клієнта, вказаним під час реєстрації в Особистому кабінеті Meest China.

  1.6. Компанія має право без будь-якого погодження з Клієнтом та постановки його до відома залучати будь-яких третіх осіб, які не є Стороною за цим Договором, для виконання своїх зобов'язань за цим Договором – для будь-якого з видів послуг Компанії.

  1.7. Оплачені Клієнтом Компанії кошти можуть бути повернені згідно з Політикою рекламації, положеннями цього Договору і лише уразі втрати, пошкодження Товару.

  Кошти повертаються на Баланс доставки в Особистому кабінеті Meest China Клієнта.

  На вимогу Клієнта та за погодженням з Компанією повернення може бути здійснене на банківську картку Клієнта, для чого Клієнту необхідно написати лист Компанії – або на електронну пошту support@info.meest.cn, або у чат Компанії. Повернення здійснюється на ту картку, з якої було здійснено оплату.

  Для клієнтів-громадян України повернення коштів може бути здійснено на невалютну (гривневу) банківську картку Клієнта або на ту картку, з якої було здійснено оплату – на розсуд Компанії та з урахуванням чинних на момент повернення обмежень Національного банку України.

  Компанія має право повернути Клієнту кошти будь-яким законним способом на території країни, резидентом якої є Клієнт.

  1.8. Будь-які збитки, шкода, додаткові витрати, які можуть виникнути у Клієнта з виконання Компанією цього Договору, не відшкодовуються Компанією, якщо інше не встановлено цим Договором.

  1.9. Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати Клієнта, збитки, шкоди, які можуть бути завдані йому внаслідок використання послуг Компанії.

  Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати, шкоду, збитки, заподіяні Клієнту внаслідок використання або неможливості використання послуг Компанії з технічних причин, у тому числі, але не виключно: помилок, пропусків, перерв у роботі веб-сайтуwww.meest. cn

  /мобільних додатків Meest China Android/ Meest China IOS/ Особистого кабінету Meest China; видалення файлів, зміни функцій веб-сайту www.meest.cn / в мобільних додатках Meest China Android / Meest China IOS / Особистому кабінеті Meest China; програмних дефектів, затримок у роботі веб-сайту www.meest.cn /мобільних програм Meest China Android/ Meest China IO;/ Особистого кабінету Meest China при передачі даних, при внесенні Компанією змін на веб- сайт www.meest.cn /у мобільні програми Meest China Android / Meest China IOS / Особистий кабінет Meest China і т.п.

  Компанія має право не розглядати претензію Клієнта щодо блокування його Особистого кабінету Meest China.

  1.10. Компанія не несе відповідальності за дії суміжних служб та сервісів, що використовуються для надання послуг Клієнту, але не належать Компанії, у тому числі, але не виключно: банків, поштових служб, інтернет-провайдерів, поштових сервісів, платіжних систем тощо, а також за дії Продавця стосовно Товару (зокрема, у частині пакування Продавцем в одній посилці/Відправленні Товарів, які були замовлені/сплачені Клієнтом та іншими особами, а також у частині відправлення Продавцем однією посилкою Товарів, що були замовлені/сплачені Клієнтом та іншими особами.

  1.11. Сторони домовилися, що Клієнт буде використовувати свій Особистий кабінет Meest China лише особисто. Проведення будь-яких переговорів з Компанією щодо послуг Компанії, а також вирішення будь-яких ситуацій, які можуть виникнути в процесі надання Компанією послуг Клієнту, можливе лише клієнтом особисто, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, яке застосовується до цього Договору.

  Управління посилками, відправками, замовленнями Клієнт здійснює самостійно за допомогою функціоналу Особистого кабінету Meest China.

  1.12. Служба підтримки клієнтів Компанії надає лише консультаційні послуги Клієнту. При наданні консультації Клієнту Службою підтримки клієнтів може бути озвучена лише орієнтовна вартість послуг Компанії. Вартість будь-якої доставки залежатиме від ваги, розміру та інших параметрів Товару. Вартість доставки однієї посилки може становити від 8,5 доларів США до 600 доларів США – у разі вибору Клієнтом авіадоставки, а також від 4,4 доларів США до 300 доларів США – уразі вибору Клієнтом доставки морем.

  Ця оферта Компанії може бути прийнята (акцептована) Клієнтом лише повністю шляхом приєднання Клієнта до неї. Приєднання Клієнта до цієї оферти в частині неможливе.

  1.13. Будь-які послуги Meest China надаються лише особам, які досягли 18 (вісімнадцять) років та мають повний обсяг цивільної дієздатності згідно чинного законодавства.

  Шляхом здійснення реєстрації в особистому кабінеті Meest China Клієнт підтверджує, що досяг 18 (вісімнадцять) років та має повний обсяг цивільної дієздатності згідно чинного законодавства.

  Meest China не несе жодної відповідальності та/або фінансових наслідків, не здійснює жодних компенсацій збитків, шкоди у випадку замовлення послуг Meest China особами, які не досягли 18 (вісімнадцять) років та/або не мають повної цивільної дієздатності.

  У випадку порушення цього пункту Клієнтом, Meest China має право тимчасово заблокувати його Особистий кабінет та будь-які подальші переговори буде проводити лише із законним представником (ми)/опікуном (ми) такої особи за умови документального підтвердження наявності відповідних повноважень у такої особи (таких осіб).

  РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ МІЖНАРОДНОЇ ДОСТАВКИ

  2.1. Компанія надає Клієнту послугу з організації міжнародної доставки Товарів/Відправлень, придбаних Клієнтом на території КНР та доставляє Відправлення до Пункту призначення, зазначеного Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China (виключно в рамках логістичних можливостей Компанії).

  2.2. Компанія зобов'язується на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та СПУ Meest China, надати Клієнту Послугу міжнародної доставки, а Клієнт зобов'язується на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та СПУ Meest China, прийняти та сплатити зазначену послугу.

  2.3. В рамках Послуги міжнародної доставки Клієнту може бути надана одна або кілька (одноразово) із наведених нижче послуг:

  2.3.1. надання Клієнту адреси складу Міжнародного представництва для організації доставки Відправлень (придбаних Клієнтом на території КНР) за вказаною Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China адресою;

  2.3.2. послуга прийняття Відправлень на складі Міжнародного представництва;

  2.3.3. послуга обробки Відправлень, яка включає в себе застосування всіх видів додаткових послуг, передбачених цим Договором/ вказаних на веб-сайті www.meest.cn/у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS/
  Особистим кабінетом Meest China, у тому числі їх зберігання та відправлення;

  2.3.4. послуга доставки Відправлення зі складу Міжнародного представництва до ММПО України ум. Львів;

  2.3.5. послуга передачі Відправлення з ММПО перевізнику для забезпечення доставки Відправлення Клієнту до країни призначення;

  2.3.6. послуга передачі документів для митного оформлення Відправлень.

  Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Послуга міжнародної доставки складатиметься з одного або кількох видів послуг, описаних у цьому пункті Договору (пункт 2.3. Розділу II), які будуть обрані Клієнтом, що, як наслідок, сформує вартість Послуги міжнародної доставки у кожному конкретному випадку.

  1. 4. Права та обов'язки Компанії

  2.4.1. Компанія зобов'язується надати Клієнту послугу належної якості та у спосіб, визначений цим Договором, СПУ Meest China.

  2.4.2. За заявою Клієнта, оформленою відповідно до Політики рекламації, Компанія має право прийняти рішення про рекламацію та відшкодувати Клієнту заподіяні йому втрати.

  2.4.3. Компанія має право в односторонньому порядку призупинити надання Послуги міжнародної експрес-доставки у разі порушення Клієнтом умов цього Договору та/або СПУ Meest China. Збитки, шкода у такому разі Компанією Клієнту не відшкодовуються.

  2.4.4. Компанія має право без будь-якого погодження з Клієнтом та постановки його до відома залучати будь-яких третіх осіб, які не є Стороною за цим Договором для виконання Послуги міжнародної доставки (у тому числі, але не виключно: експедиторів, перевізників, митних брокерів, поштових служб, компанії, що надають поштові послуги тощо).

  2.4.5. Компанія у разі потреби та виключно з метою виконання своїх зобов'язань за цим Договором має право запитати у Клієнта, а Клієнт зобов'язаний протягом 24-х годин надати додаткові документи, що підтверджують особу Клієнта та/або особу особи, на ім'я/адресу якої Клієнт направив Відправлення , а також законність скоєних покупок та законність використання Клієнтом банківської картки, з якою здійснювалась оплата.

  Вимога Компанією додаткових документів та інформації від Клієнта та його обов'язок надати такі дані також може бути застосована Компанією з метою запобігання незаконним діям з банківськими картками.
  2.4.6. Склад Компанії в КНР не зобов'язаний надіслати Відправлення клієнта у найближчу дату здійснення рейсу. Склад Компанії у КНР має право змінити дату Відправлення без пояснення причин. Сторони домовилися, що в такому випадку Компанія не відшкодовує Клієнту збитки, шкоду, що виникла внаслідок цих обставин, а також не сплачує жодних компенсацій.

  2.5. Права та обов'язки Клієнта

  2.5.1. Клієнт зобов'язаний у встановлений цим Договором термін та одним із способів, зазначених на сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS/Особистому кабінеті Meest China або в цьому Договорі сплатити Компанії Послугу міжнародної експрес-доставки.

  2.5.2. Клієнт зобов'язаний надати Компанії та/або Міжнародному представництву достовірну інформацію про зміст Відправлення, а також інші його характеристики.

  2.5.3. Клієнт зобов'язаний відшкодувати збитки, шкоди, заподіяні Компанії або/або третім особам, залученим Компанією для виконання зобов'язань за цим Договором, внаслідок надання Клієнтом неправдивої (недостовірної) інформації про зміст/характер Відправлення або персональних даних користувача Meest China.

  2.5.4. Клієнт не має права використовувати Послугу міжнародної експрес-доставки для перевезення будь-яких предметів, речовин, зазначених у Списку заборонених до перевезення товарів, а також будь-яких предметів, речовин, обіг яких обмежений або заборонений, а також для вчинення будь-яких незаконних, неправомірних дій та (або) злочинів.

  Клієнт не має права використовувати Послугу міжнародної експрес-доставки для перевезення (доставки) Товару, в тому числі будь-яких предметів, речей, які містять:

  символіку, зображення, прапори, герби, іншу атрибутику, пам’ятні знаки, націонал-соціалістичного (нацистського) режиму;

  зображення (відтворення) гасел із пропагандою націонал-соціалістичного (нацистського) режиму;

  написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в націонал-соціалістичному (нацистському) режимі;

  символіку, зображення із пропагандою збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі, але не виключно: символіку воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну (в тому числі і у виді окремих букв чи їх поєднання), офіційну або неопубліковану символіку (емблеми) збройних сил Російської Федерації, у тому числі її сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення, повітряно-десантних військ, сил спеціальних операцій, інших збройних формувань та (або) органів Російської Федерації;

  прапори, символи, зображення, герби або іншу атрибутику, в яких відтворюється поєднання символів, гербів, прапорів, інших знаків, букв, символів із пропагандою збройної агресії Російської Федерації проти України, а також націонал-соціалістичного (нацистського) режиму;

  зображення (відтворення) гасел із пропагандою збройної агресії Російської Федерації проти України, а також націонал-соціалістичного (нацистського) режиму;

  будь-які інші зображення, символи, прапори, герби, іншу атрибутику, пам’ятні знаки, відтворення гасел, які направлені на розпалювання національної, релігійної, расової, регіональної ворожнечі та ненависті, на приниження національної часті та гідності, або образу громадян у зв’язку із їх релігійними переконаннями;

  будь-які інші зображення, символи, прапори, герби, іншу атрибутику, пам’ятні знаки, відтворення гасел, які є забороненими законодавством України, а також будь-якої іншої країни, до якої прямує Відправлення.

  2.5.5. Сторони домовились, що у випадку використання Клієнтом Послуги міжнародної експрес-доставки для перевезення (доставки) Товару, в тому числі будь-яких предметів, речей, які містять вказану у пункті 2.5.4 цієї оферти інформацію, Компанія має право заблокувати Особистий кабінет Meest China Клієнта без будь-яких пояснень, а також Компанія залишає за собою право вчинити інші правомірні дії в межах чинного України, а також будь-якої іншої країни, до якої прямує Відправлення.

  2.5.6. Клієнт має право запитати у Компанії інформацію про хід та стадії виконання Компанією Послуги міжнародної експрес-доставки шляхом надсилання повідомлення до чат-боту Компанії або шляхом здійснення дзвінка на номер телефону Компанії, вказаний на веб-сайті www.meest.cn. Сторони домовилися, що у разі наявності у Клієнта скарг, претензій Клієнт зобов'язується надіслати Компанії листа на електронну адресу: support@info.meest.cn.

  2.5.7 Якщо Клієнт не забирає Товар або Відправлення протягом встановлених термінів зберігання, вони утилізуються, на що Клієнт дає повну та беззастережну вказівку та згоду. Сторони домовилися, що у цьому випадку збитки та шкоди, заподіяні Клієнту, не підлягають відшкодуванню Компанією.

  Встановлені терміни зберігання на складі складають:

  • Один (1) місяць для товарів консолідації та неоплачених посилок;
  • Один (1) місяць для неідентифікованих (незареєстрованих) товарів.

  2.5.8. Сторони також дійшли взаємної згоди про те, що в разі, якщо Клієнт не забирає Товар або Відправлення, яке надійшло на митну територію України протягом встановленого строку зберігання, такий Товар або Відправлення утилізуються, на що Клієнт дає повну та беззастережну вказівку та згоду. Сторони домовилися, що у цьому випадку збитки та шкоди, заподіяні Клієнту, не підлягають відшкодуванню Компанією.

  Разом з цим, Сторони домовились, що Компанія вправі особисто приймати рішення щодо встановлення строків зберігання Товару або Відправлення на складі відповідно до чинного законодавства України та Актів Всесвітнього поштового союзу, а встановлений строк зберігання Товару або Відправлення на складі в Україні в розумінні даного пункту Договору складає 3 (календарних) місяці, починаючи з дати надходження Товару або Відправлення на митну територію України.

  2.5.9. Клієнт зобов'язується самостійно упевнитися в тому, що його Товар буде упакований і відправлений Продавцем в окремій упаковці та окремою посилкою/Відправленням (не з Товарами, замовленими іншими особами).

  2.5.10. Пакування та/або відправлення Продавцем однією посилкою/Відправленням Товарів, які були придбані (замовлені) Клієнтом та іншими особами, перебуває поза зоною відповідальності Компанії, так само як і подальша організація доставлення таких Товарів/Відправлень Компанією у будь-який пункт призначення. У разі таких дій Продавця Компанія не несе відповідальності за отримання Клієнтом Відправлення/Товару.

  2.5.11. Сторони домовились, що Клієнт не має права та не буде використовувати послугу Міжнародної експрес-доставки для доставки в України або будь-яку іншу країну будь-яких Товарів, країною-виробником якої є Російська Федерація. Також Клієнт не має права та не буде використовувати послугу Міжнародної експрес-доставки для доставки в Україну, будь-яку іншу країну підсанкційних товарів.

  У випадку, якщо Компанією будуть виявлені у Відправленні Клієнта будь-які Товари, країною-виробником якої є Російська Федерація та/або підсанкційні товари, Компанія має право заблокувати Особистий кабінет Meest China Клієнта без будь-яких пояснень, а також Компанія залишає за собою право вчинити інші правомірні дії в межах чинного законодавства України, а також будь-якої іншої країни, до якої прямує Відправлення (Країна-призначення)

  У випадку виявлення у Відправленні Клієнта Товарів, країною-виробником яких є Російська Федерація та/або підсанкційних Товарів на території КНР, такі Товари (Товар) будуть відправлені за рахунок Клієнта на адресу, визначену ним на території КНР. У випадку, якщо такі Товари (Товар) будуть виявлені на території України, іншої Країни призначення, такі Товари (Товар) вони можуть бути конфісковані/утилізовані – в залежності від законодавства Країни-призначення, але, в будь-якому випадку такі дії здійснюються виключно за рахунок Клієнта та без компенсації Клієнту вартості Товару (Товарів), а також збитків, шкоди.

  2.6. Вартість послуг та порядок оплати

  2.6.1. Тарифи за надання Компанією Послуги міжнародної доставки та тарифи на додаткові послуги публікуються Компанією на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS/в Особистому кабінеті Meest China. Клієнт зобов'язаний самостійно відстежувати всі зміни в цій частині на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS/ в Особистому кабінеті Meest China.

  2.6.2. Остаточна вартість Послуги міжнародної експрес-доставки формується шляхом підсумовування обраних Клієнтом основних та додаткових послуг та генерації відповідного рахунку в Особистому кабінеті Meest China Клієнта.

  2.6.3. У разі некоректного здійснення оплати з боку Клієнта, останній для повернення коштів має звернутися до Служби підтримки Компанії на електронну адресу: support@info.meest.cn.

  2.6.4. Розрахунок вартості послуги доставки Відправлення зі складу Міжнародного представництва до Пункту призначення проводиться за розрахунковою та об'ємною вагою (розраховується за формулою, вказаною на сайті www.meest.cn), сформованою Клієнтом після його обробки співробітниками складу за вказівкою Клієнта, з урахуванням ваги упаковки.

  2.7 Відповідальність Компанії

  2.7.1. Відповідальність Компанії обмежується цим Договором та Політикою рекламації, опублікованою на сайті www.meest.cn;

  2.7.2. Компанія не несе відповідальності за:

  2.7.2.1. недостачу Відправки (за кількістю вмісту - предметів) або невідповідність вкладення опису, якщо зовнішня упаковка не пошкоджена та/або якщо посилка оформлена для доставки як «Надсилання в один клік» (Готовий вантаж);

  2.7.2.2. пошкодження або внутрішню недостачу Відправлення (за кількістю містимого - предметів), що сталися внаслідок недотримання Клієнтом та/або Продавцем вимог щодо його упаковки та/або маркування, якщо посилка оформлена для доставки як «Відправка в один клік» (Готовий вантаж);

  2.7.2.3. недотримання термінів доставки Відправлення до ММПО України через неналежне оформлення Відправлення Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China або CN 23, що регулюється СПУ Meest China;

  2.7.2.4. пошкодження Відправлення, відсутність Товару (або його частини) у Відправленні, що сталися внаслідок його надходження на склад Міжнародного представництва та/або його передачі до перевезення без зазначення у товарно-супровідних документах його особливих властивостей, характеристик, що вимагають особливих умов або дій для нього збереження та цілісності при перевезенні та/або зберіганні;

  2.7.2.5. втрату Відправлення (або його частини), якщо буде встановлено, що такий факт був зафіксований після вручення Відправлення Клієнту або особі, вказаній Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China, але при цьому було дотримано наступних умов: замовлення прийнято та Відправлення доставлено з дотриманням усіх встановлених вимог , при цьому відсутнє зовнішнє пошкодження упаковки;

  2.7.2.6. пошкодження Відправлення при його транспортуванні, що було обумовлено його переупаковкою при його поділі та/або видаленні додаткової упаковки на запит або за погодженням з Клієнтом;

  2.7.2.7. пакування та/або відправлення Продавцем однією посилкою/Відправленням Товарів, які були придбані (замовлені) Клієнтом та іншими особами. Подібного роду випадки знаходяться поза зоною відповідальності Компанії, так само як і подальша організація доставки таких Товарів/Відправлень Компанією у будь-який пункт призначення. У разі таких дій Продавця Компанія не несе відповідальності за отримання Клієнтом Відправлення/Товару.

  2.7.3. Компанія не несе відповідальності за будь-які можливі наслідки (у тому числі пошкодження Отруєння, деформація тощо) у разі використання Продавцем неналежної упаковки Відправлення (упаковки, що не відповідає особливостям Відправлення, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам, вимогам до упаковки Відправлення) та відсутністю спеціального маркування;

  2.7.4. Компанія не несе відповідальності за збитки, шкоду, заподіяну Клієнту внаслідок використання Послуги міжнародної доставки незалежно від характеру їх походження.

  2.7.5. Відповідальність Компанії за безпеку Відправлення припиняється в момент його вручення Клієнту або особі, вказаній Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China. При здійсненні Клієнтом Відправлення, зміст якого відноситься до забороненого до ввезення в країну, резидентом якої є Клієнт/країна, яка є Пунктом призначення, транзитні країни Компанія має право відмовити у наданні послуг Клієнту. Претензії Клієнта у такому разі щодо відсутності доставки Відправлення, його конфіскації Компанією не приймаються та вартість послуг Компанії Клієнту не повертається. Так, Сторони домовилися в момент укладення цього Договору, вважають цей пункт справедливим і зобов'язалися його дотримуватися.

  2.7.6. Компанія не несе відповідальності за якість Товару, кількість Товару у Відправленні, відповідність цього Товару очікуванням Клієнта, а також за будь-які інші параметри Товару, оскільки це не входить до послуги Компанії згідно з цим Договором.

  Компанія може нести відповідальність за кількість Товару у Відправленні тільки в тому випадку, якщо Клієнтом було додатково замовлено та оплачено послугу Компанії з перевірки Товару до його упаковки у Відправлення.

  2.7.7. У разі пошкодження вмісту Відправлення з вини Компанії, Компанія виплачує Клієнту компенсацію у розмірі, встановленому відділом розгляду претензій компанії- перевізника, обраної Замовником під час оформлення Відправлення, або самою Компанією – у межах заявленої чи застрахованої вартості, але не більше ніж 100 (сто) доларів.

  2.7.8. Компанія не здійснює жодних компенсацій, відшкодувань у випадках, коли Відправлення Клієнта було втрачено в КНР через обставини непереборної сили (форс-мажор), перелік яких встановлено Розділом IV цього Договору; у разі, якщо при доставці Відправлення безпосередньо Клієнту (або іншій особі, вказаній ним в Особистому кабінеті Meest China) на адресу доставки, вказаній в Особистому кабінеті Meest China, відбувся арешт, затримання, конфіскація, експропріація Товару/Відправлення або затримання доставки Товару/Відправлення державними органами країн, якими перевозиться Товар/Відправлення, включаючи країну кінцевого призначення відповідно до накладної, і навіть транзитні країни.

  2.7.9. Компанія не несе відповідальності за недотримання термінів доставки Відправлення до місця Міжнародного поштового обміну в Україні через неналежне заповнення Клієнтом даних в особистому кабінеті Meest China та/або у випадку, якщо Клієнт вів дані, які не відповідають СПУ Meest China.

  2.7.10. Компанія не несе відповідальності за збереження вмісту Відправлення у випадку без зазначення в супровідних документах про особливі властивості Товару, що вимагають спеціальних умов або запобіжних заходів для його збереження при транспортуванні або зберіганні.

  2.7.11. Компанія не несе відповідальність за терміни доставки, якщо посилка Клієнта була затримана на огляд митною службою будь-якої з країн. В такому випадку, посилка може бути затримана на огляд на 90 днів.

  2.7.12. Будь-яке зображення Товару (зокрема торговельних марок Товару), яке міститься на веб-сайті http://www.meest.cn/www.meest.cn / у мобільному застосунку Meest China Android, публікується автоматично як наслідок завантаження посилань на відповідні оголошення про продаж Товарів на веб-сайтах www.taobao.com, www.1688.com. Наявність зображень будь-якого Товару (у тому числі торгових марок Товару), на веб-сайті www.meest.cn / у мобільному застосунку Meest China Android зумовлено дією програмного забезпечення, а не діями Компанії щодо завантаження та розміщення зображень цих Товарів з метою безпосереднього їх продажу Компанією.

  2.8. Відповідальність Клієнта

  2.8.1. Клієнт несе повну відповідальність за збитки, шкоду, заподіяну третім особам, Відправлення яких перевозилися або зберігалися разом з Відправленням Клієнта, яке містило у вкладенні будь-якого типу хімічні речовини, кислоти, інші небезпечні хімічні сполуки/елементи.

  Клієнт несе повну і самостійну відповідальність за відповідність вмісту Відправлення (Товару) умовам доставки будь-яких поштових/ кур’єрських/логістичних служб, а також умовам митного та іншого законодавства країни, в якій Клієнт отримує Товар, та з якої Клієнт відправляє Товар, включаючи габарити, вагу та зміст Товару, інші габарити та вагу поштової тари, необхідної для пересилання Товару Клієнту будь-якої поштової/ кур'єрської/логічничної служби.

  2.8.2. У разі застосування фінансових санкцій, штрафів, пені, неустойки або інших фінансових стягнень, передбачених Митним кодексом України/інших країн та іншими нормативними актами України/інших країн щодо Компанії та/або залучених нею для виконання своїх зобов'язань третіх осіб, які виникли внаслідок надання Клієнтом неповної та/або недостовірної інформації, документів, здійсненням інших порушень з боку Клієнта, а також у зв'язку з несвоєчасним наданням Клієнтом необхідних для декларування документів та/або інформації, Клієнт несе повну відповідальність перед Компанією у вигляді штрафу у розмірі суми, що дорівнює сумі фінансової санкції, застосованої до Компанії (або третіх осіб, які залучені Компанією для виконання зобов'язань за цим Договором), або суми інших видів фінансової відповідальності, застосованих до Компанії або до притягнутих Компанією третіх осіб.

  2.8.3. Сторони домовилися, що зобов'язання Компанії перед Клієнтом є закінченими, а Послуга міжнародної доставки наданої в повному обсязі в момент отримання Клієнтом Відправлення в пункті призначення, вказаному ним в Особистому кабінеті Meest China або в момент отримання Відправлення особою, вказаною Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China упункті призначення, зазначеному Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China.

  Сторони домовились, що у випадку, якщо Клієнт відмовляється від сплати митних платежів, надання документів митним органам, митним брокерам та/або не надає їх в необхідному для розмитнення обсязі митним органам, митним брокерам, обов’язки Компанії щодо доставки вважаються виконаними в момент доставки Відправлення до ММПО Країни призначення.

  РОЗДІЛИ III. ПРЕТЕНЗІЇ І ПОВЕРНЕННЯ

  3.1. У разі якщо Відправлення Клієнта було пошкоджено, а також уразі наявності у Клієнта інших претензій щодо отриманого Відправлення, Клієнт має право оформити претензію на ім'я Компанії протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання Відправлення Клієнтом або особою, яка була вказана Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China. Претензія надсилається Клієнтом на електронну пошту support@info.meest.cn.

  3.2. Стандартний термін розгляду претензії становить 10 робочих днів. Цей термін може бути продовжений Компанією в односторонньому порядку, якщо для розгляду претензії Клієнта буде залучено третіх осіб (суміжні служби, підрядники тощо).

  3.3. У разі отримання Відправлення з пошкодженням зовнішньої упаковки або вмісту Відправлення, Клієнт складає відповідний акт та висуває претензію безпосередньому перевізнику у присутності представника компанії-перевізника.

  3.4. Цим пунктом Клієнт повідомляється, що термін зберігання Відправлення в офісі митного органу Країни призначення становить 1 місяць з дати його отримання і може бути збільшений до 2 місяців за письмовим клопотанням Клієнта, наданого митному органу, якщо правилами Країни призначення це дозволяється. Якщо протягом зазначеного вищевказаного періоду часу Клієнт (або особа, зазначена Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China) не надає Компанії письмових вказівок – на електронну пошту Компанії support@info.meest.cn щодо адреси Одержувача в КНР (але в будь-якому випадку таким Одержувачем не може бути склад Meest China в КНР) та не сплачує вартість повернення відправлення до КНР в сумі 7 (сім) доларів США за 1 (один) кг плюс 8 (вісім) доларів США за здійснення організації відправлення до КНР, Відправлення утилізується без отримання згоди/дозволу Клієнта та без компенсації вартості Товару, що містився у Відправленні, а також без компенсації вартості організації доставки Відправлення з КНР до Країни призначення. Разом з тим, у випадку повернення Відправлення Клієнта до КНР Компанія не несе відповідальності за проходження митного контролю Відправлення Клієнта в КНР. У випадку втрати Відправлення Клієнта на шляху Пункт призначення/Країна первісного призначення – КНР Компанія не відшкодовує/не компенсує витрати/оплати Клієнта в сумі 7 (сім) доларів США за 1 (один) кг плюс 8 (вісім) доларів США за доставку Відправлення до КНР, також не відшкодовує варіть Товару, що містився у Відправленні. Компанія не несе відповідальності за проходження Відправленням Клієнта транзитних зон на шляху до КНР. Повернення відправлення Клієнта до КНР здійснюється за поштовими правилами КНР, інших транзитних країн (зон) і у разі повторної зупинки чи донарахування митних платежів в КНР Компанія не несе відповідальності за їх донарахування – такі платежі мають бути сплачені Клієнтом самостійно.

  3.5. У випадку, якщо Клієнта (або особу, яка вказана Клієнтом як одержувач в Особистому кабінеті Meest China) не влаштує вартість мита в Країні призначення, Клієнт має право відмовитися від їх сплати. Ці питання Клієнт регулює самостійно з митними брокерами та митними органами Країни призначення. До переліку послуг Компанії ця функція не входить. Відправлення може бути повернено до КНР Клієнтом за умови оплати Клієнтом відповідних послуг Компанії, вартість та порядок надання яких визначені пунктом 3.4.

  3.6. Цим пунктом Клієнт повідомляється, що термін обробки Відправлення, яке було повернено з Країни призначення до КНР, може становити до 3 (три) календарних місяців.

  3.7. У випадку, якщо Клієнт відмовляється від отримання Відправлення в Країні призначення, жодні витрати/оплати на організацію доставки Відправлення Клієнта з КНР до Країни призначення Клієнту Компанією не компенсуються, рівно як і вартість Товару, що містився у Відправленні.

  3.8. У випадку, якщо Клієнта (або особу, яка вказана Клієнтом як одержувач в Особистому кабінеті Meest China) не влаштує вартість мита в Україні, Клієнт має право відмовитися від їх сплати. Ці питання Клієнт регулює самостійно з митними брокерами та митними органами. До переліку послуг Компанії ця функція не входить. Відправлення може бути повернено до КНР Клієнтом за умови оплати Клієнтом відповідних послуг Компанії.

  Компанія ставить до відома Клієнта, що надання будь-яких документів, необхідних для розмитнення Товару (Товарів) не входить до послуги Міжнародної експрес-доставки. Отримання будь-яких документів від митних органів Країни призначення, подання документів, необхідних для розмитнення Товару (Товарів) може бути здійснено Клієнтом, або митним брокером. Клієнт має право скористатись послугами митних брокерів, що взаємодіють із Компанією або обрати власних.

  РОЗДІЛ ІV. ФОРС МАЖОР

  4.1. Кожна із Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

  Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань (як повністю, так і в частині) за цим Договором, у тому числі, але не виключно:

  • війна, загроза війни, збройний конфлікт чи серйозна загроза такого конфлікту, у тому числі, але не виключно – блокада, ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, військові, антитерористичні операції, громадські хвилювання, акти тероризму, диверсії, піратство, громадські заворушення, іноземні вторгнення, блокада, революція, страйки, блокування кордонів, державний переворот, заколот, повстання, масові заворушення, громадянська війна, акти громадянської непокори, техногенні катастрофи, ядерні катастрофи, пандемії, застосування біологічної/бактеріологічної зброї;
  • запровадження у державі надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, карантину, комендантської години;
  • виняткові погодні умови, у тому числі, але не виключно - стихійні лиха, землетруси, повені, цунамі, торнадо, сильний шторм, циклон, ураган, заморозки, замерзання моря, замерзання проток, замерзання портів, замерзання перевалів, землетруси , посухи, просідання ґрунту, зсуви; сильний туман; сильний снігопад;
  • анексія територій; окупація територій;
  • заборона (обмеження) експорту/імпорту, санкції, ембарго, закриття морських проток, закриття для польоту повітряних зон/просторів;
  • експропріація, примусове вилучення майна, захоплення підприємств, реквізиція, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія;
  • протиправні кримінальні дії третіх осіб, внаслідок яких сталася пожежа, вибух, перебої у роботі транспорту, а також інші незаконні дії третіх осіб, які можуть вплинути на виконання зобов'язань;
  • зміна законодавства транзитних країн, санкції, блокування/мінування портів/морських, річкових акваторій, а також проток, змін систем та валют розрахунків між країнами, зміна логістичних ланцюжків та/або систем;
  • збої в роботі мережі Інтернет, стільникового зв'язку, що виникли внаслідок вимкнення електрики, а також протиправних/злочинних дій третіх осіб щодо об'єктів критичної інфраструктури;
  • нормативно-правові акти органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, закони держави, які змінюють існуючий порядок роботи будь-якого виду транспорту, зв'язку, банків, порядок виконання зобов'язань щодо будь-яких зовнішньоекономічних угод.

  4.2. Сторона, яка зіткнулася з форс-мажорними обставинами, зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону про виникнення таких обставин. Якщо з форс-мажорними обставинами зіткнулася Компанія, то вона повідомляє про це Клієнта через направлення повідомлення до Особистого кабінету Meest China (або шляхом оновлення статусу в Особистому кабінеті Meest China) або на електронну пошту Клієнта, вказану ним при реєстрації в Особистому кабінеті Meest China. Якщо з форс-мажорними обставинами зіткнувся Клієнт, він повідомляє про це Компанію на електронну пошту support@info.meest.cn.

  4.3. Документом, що підтверджує виникнення форс-мажорних обставин, є документ, виданий уповноваженим законом органом тієї країни, на території якої виникли форс-мажорні обставини. Сторони також домовилися, що у випадку, якщо Компанія зіткнеться з форс- мажорними обставинами, документ, що підтверджує ці обставини, може бути виданий не тільки Компанії, але й третій особі, яку Компанія залучила для виконання зобов'язань за цим Договором і такий документ приймається Клієнтом як підтвердження .

  У разі якщо форс-мажорна обставина є загальновідомим фактом (безперечні обставини), надання будь-яких документів, що підтверджують форс-мажорні обставини, не потрібне (звільнення від доказування).

  Якщо форс-мажорні обставини тривали понад 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку. При цьому жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків, шкоди.

  РОЗДІЛ V. РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК, ЗАКОНОДАВСТВО

  5.1. У разі виникнення розбіжностей та суперечок, пов'язаних із виконанням цього Договору, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

  5.2. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, суперечки вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України, а також із застосуванням норм законодавства України та на території України.

  РОЗДІЛ VI. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

  6.1. Інформація та будь-які дані, отримані від Клієнта за цим Договором, можуть бути використані Компанією виключно для виконання зобов'язань за цим Договором.

  6.2. Клієнт дає повний та безумовний дозвіл Компанії на те, щоб Компанія зв'язувалася з Клієнтом (за допомогою мобільного телефону, електронною поштою) для уточнення будь- яких питань, пов'язаних з наданням Компанією послуг Клієнту за цим Договором. Клієнт також дає дозвіл Компанії на використання наданих їм особистих даних, їх обробку з метою виконання Компанією своїх зобов'язань за цим Договором.

  6.3. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Компанія не зберігає дані банківських карток Клієнта, термінів дії цих карток, а також CVV кодів до цих карток. Усі зазначені дані зберігатимуться у платіжних системах, що використовуються для оплати послуг Компанії.

  6.4. Компанія не має бази персональних даних клієнтів, і ці дані не зберігає, а також не розповсюджує.

  РОЗДІЛ VII. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  7.1. Терміни та визначення, які використовуються в цьому Договорі з великої літери, є конкретними термінами та визначеннями і мають таке значення, яке визначено для них у цьому Договорі як у одиничному, так і в множинному значенні.

  7.2. Цей Договір є укладеним між Сторонами в момент реєстрації Клієнта в Особистому кабінеті Meest China (акцепт).

  Договір діє з моменту його укладення до виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

  Компанія має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Такі зміни вносяться Компанією без будь-яких додаткових повідомлень Клієнта, а також згоди Клієнта чи погоджень з Клієнтом.

  У разі внесення змін до цього Договору Компанія публікує нову реакцію Договору (з урахуванням змін) на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільному додатку Meest China Android/ Meest China IOS/ в Особистому кабінеті Meest China.

  Зміни вважаються такими, що набрали чинності з моменту опублікування нової редакції Договору на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS/ в Особистому кабінеті Meest China. .

  Компанія наполегливо рекомендує Клієнту до здійснення будь-якого нового (повторного) замовлення послуг Компанії ознайомлюватися з цим Договором на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS/ в Особистому кабінеті Meest China.

  Здійснення Клієнтом будь-якого нового (повторного) замовлення послуг Компанії розцінюється Компанією як таке, що підтверджує ознайомлення та згоду Клієнта із внесеними Компанією змінами до цього Договору та приєднання до цих змін.

  7.3. Сторони підтверджують, що зміст цієї Угоди не суперечить моральним засадам суспільства, цивільному законодавству; особи, які уклали цей Договір, мають необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення Сторін Договору є вільним та відповідає їх внутрішній волі; Договір спрямовано на реальне настання правових наслідків, зумовлених ним; Договір не порушує громадський порядок; Договір не укладено під дією помилки, важкої обставини чи на вкрай невигідних умовах; Договір не укладено під дією обману, зловживання довірою чи насильства; Договір не укладено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї Сторони з іншою Стороною; значення всіх слів, термінів та ухвал у цьому Договорі Сторонам зрозумілі, значення всіх слів, термінів та ухвал у цьому Договорі Сторонам зрозумілі однаково.

  7.4. Сторони підтверджують, що цей Договір відповідає їх внутрішній волі, а також укладений ними добровільно без будь-якого впливу третіх осіб. Особи, які уклали цей Договір, перебувають у врівноваженому психічному стані. Сторони підтверджують, що Договір укладено на вигідних умовах для кожної із Сторін.

  РОЗДІЛ VIII: РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

  "Trade 44 Sp. z o.o."

  39-200 Дембіця, вул. Дроговців 7

  Контактний телефон: 534-24-95-697

  KRS (Національний судовий реєстр): 0000501663

  REGON (Статистичний ідентифікатор): 147142223

  EORI: PL5342495697

  Електронна пошта: trade44company@gmail.com

  ТЕЛ.: +48 146-818-484

 • ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПОСЛУГА ВИКУПУ ТОВАРІВ)

  Trade 44 Sp. z o.o., далі – Компанія, з одного боку, та фізична особа/фізична особа- підприємець/юридична особа, далі – Клієнт, з іншого боку, а спільно – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наведене нижче.

  Терміни та визначення, що використовуються в цьому Договорі, зміст слів яких та значення яких Сторонами зрозумілі та зрозумілі однаково:

  Оферта – пропозиція Компанії, адресована необмеженому колу осіб про укладення цього Договору шляхом приєднання до нього за допомогою Акцепту.

  Акцепт – повна та безумовна згода Клієнта про прийняття Оферти Компанії в цілому, яка виражається у діях Клієнта з реєстрації в Особистому кабінеті Meest China без підписання на цьому Договорі.

  Особистий кабінет Meest China – розділ, доступний авторизованому користувачеві (Клієнту) за допомогою онлайн-доступу в Інтернеті на веб-сайті www.meest.cn (https://cab.meest.cn/) або через мобільний додаток Meest China Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=development.icecream.mymeest).

  Послуга викупу товарів – послуга, яка полягає у придбанні Компанією від свого імені, але за рахунок Клієнта та на вибір Клієнта Товару в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com, а також в організації доставки обраного та оплаченого Клієнтом Товару до складу, який використовується Компанією в Китайській Народній Республіці (КНР).

  Продавці/Продавець – інтернет-магазини: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com. Trade 44 Sp. z o.o. – не є продавцем/власником/постачальником Товару (Товарів).

  Ціна – грошова сума, що складається з: вартості Товару, Комісії Компанії, а також вартості послуг Компанії з організації доставки Товару до складу Компанії КНР.

  Комісія – грошова винагорода Компанії за кожну послугу окремо, яка стягується Компанією у розмірі (згідно з Тарифами Компанії) та одним із способів, встановлених на веб- сайті www.meest.cn або в мобільному додатку Meest China Android, а також з урахуванням Програми лояльності , що розміщена на сайті www.meest.cn.

  Товар – матеріальний об'єкт, інформація про який міститься на веб-сайті www.meest.cn, або в мобільному додатку Meest China Android, або інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com.

  Стандартні Умови Сервісу Meest China (далі – СУС Meest China) – сукупність положень та інструкцій використання Особистого кабінету Meest China, розміщені на веб- сайті www.meest.cn або в мобільному додатку Meest China Android.

  Баланс викупу – функція в Особистому кабінеті Meest China, за допомогою якої Клієнт здійснює оплату послуг Компанії. Надходження оплачених Клієнтом коштів Компанії, а також повернення коштів Компанії Клієнту (у випадках та способами, встановленими цим Договором), відображається на Балансі викупу в Особистому кабінеті Meest China Клієнта.

  Усі терміни та визначення у цій Оферті, сформульовані в однині, також використовуються за текстом і в множині з ідентичним смисловим, правовим навантаженням.

  РОЗДІЛ I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. Згідно з цим Договором та на умовах, визначених ним, Компанія надає Клієнту Послугу викупу товарів.

  На самостійний вибір Клієнта та за додаткову плату (згідно з Тарифами Компанії та з урахуванням Програми лояльності) Компанія також може надати Клієнту додаткові послуги (у рамках Послуги викупу товарів), перелік яких визначений цим Договором/веб-сайтом www.meest.cn/ мобільним додатком Meest China Android.

  1.2. Будь-яка послуга, обрана Клієнтом за цим Договором, а також додаткові послуги оплачуються Клієнтом у доларах США через платіжні системи IPS, UzCard.

  Клієнт дає повну та безумовну згоду на списання коштів з банківської картки Клієнта за допомогою однієї з платіжних систем: IPS, UzCard. Оплата Клієнтом послуг Компанії здійснюється шляхом (поповнення) Клієнтом Балансу викупу за допомогою платіжних систем, зазначених у цьому Договорі. До здійснення оплати через зазначені у цьому пункті платіжні системи Клієнт зобов'язується ознайомитись з умовами, правилами платіжних систем IPS, UzCard.

  1.3. Клієнт з усією відповідальністю підтверджує, що офіційним каналом зв'язку з Клієнтом буде вважатися його адреса електронної пошти, вказана Клієнтом під час реєстрації в Особистому кабінеті Meest China.

  Клієнт підтверджує, що будь-який електронний лист від Компанії вважається отриманим Клієнтом вчасно та належним способом у момент надсилання такого електронного листа від Компанії на електронну пошту Клієнта, вказану ним під час реєстрації в особистому кабінеті Meest China. Клієнт зобов'язується у разі зміни адреси електронної пошти негайно повідомити про це Компанію шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Компанії support@info.meest.cn.

  Сторони домовилися, що Компанія має право інформувати Клієнта про виконання послуг шляхом зміни статусу замовлення Клієнта в Особистому кабінеті Meest China.

  1.4. Клієнт зобов'язується зберігати всі документи, що підтверджують оплату послуг Компанії/оплату за Товар до моменту отримання Клієнтом або іншою особою, вказаною Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China, Товару безпосередньо в пункті призначення, вказаному Клієнтом в Особистому кабінеті «Meest China».

  1.5. У момент приєднання до цього Договору Клієнт підтверджує, що повністю ознайомлений (на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільному додатку Meest China Android) та погоджується з: Програмою лояльності Компанії; Тарифами Компанії; списком Додаткових послуг Компанії; Переліком товарів, заборонених до пересилання поштовими/кур'єрськими службами; умовами митного оформлення товарів; Переліком заборонених товарів; СУС Meest China; політикою рекламації.

  Будь-які послуги Компанії надаються Клієнту на підставі та з урахуванням положень (пунктів) цього Договору, а також Програми лояльності Компанії, Тарифів Компанії, списку Додаткових послуг Компанії, Переліку товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами, Умовами митного оформлення товарів, товарів, СУС Meest China, Політикою рекламації, опублікованих на веб-сайті www.meest.cn/ в мобільному додатку Meest China Android.

  Клієнт зобов'язується самостійно відстежувати на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільному додатку Meest China Android усі без винятку зміни, що вносяться Компанією до Програми лояльності Компанії, Тарифів Компанії, списку Додаткових послуг Компанії, Переліку товарів, які заборонені до пересилання поштовими/ кур'єрськими службами, Умов митного оформлення товарів, Переліку заборонених товарів, СУС Meest China, Політики рекламації.

  Зміни вважаються оприлюдненими (опублікованими) та набувають чинності як для Компанії, так і для Клієнта з моменту їх публікації на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android. Компанія також має право повідомити Клієнта про такі зміни в повідомленні, надісланому на електронну пошту Клієнта, вказану ним під час реєстрації в Особистому кабінеті Meest China.

  1.6. Компанія має право без будь-якого погодження з Клієнтом та постановки його до відома залучати будь-яких третіх осіб, які не є Стороною за цим Договором, для виконання своїх зобов'язань за цим Договором – для будь-якого з видів послуг Компанії.

  1.7. У разі повернення Компанією Клієнту будь-яких коштів, ці кошти автоматично повертаються на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China.

  На вимогу Клієнта та за погодженням з Компанією повернення може бути здійснене на банківську картку Клієнта, для чого Клієнту необхідно написати лист Компанії – або на електронну пошту support@info.meest.cn, або у чат Компанії. Повернення здійснюється на ту картку, з якою було здійснено оплату.

  Для клієнтів-громадян України повернення коштів може бути здійснено на невалютну (гривневу) банківську картку Клієнта або на ту картку, з якої було здійснено оплату – на розсуд Компанії та з урахуванням чинних на момент повернення обмежень Національного банку України.

  Компанія має право повернути Клієнту кошти будь-яким законним способом на території країни, резидентом якої є Клієнт.

  1.8. Будь-які збитки, шкода, додаткові витрати, які можуть виникнути у Клієнта з виконання Компанією цього Договору, не відшкодовуються Компанією, якщо інше не встановлено цим Договором.

  1.9. Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати Клієнта, збитки, шкоди, які можуть бути завдані йому внаслідок використання послуг Компанії.

  Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати, шкоду, збитки, заподіяні Клієнту внаслідок використання або неможливості використання послуг Компанії з технічних причин, у тому числі, але не виключно: помилок, пропусків, перерв у роботі веб-сайту www.meest. cn /мобільного додатку Meest China Android; видалення файлів, зміни функцій веб-сайту www.meest.cn/у мобільному додатку Meest China Android; програмних дефектів, затримок у роботі веб-сайту www.meest.cn/мобільного додатка Meest China Android; при передачі даних, при внесенні Компанією змін на веб-сайт www.meest.cn / мобільний додаток Meest China Android і т.п.

  1.10. Компанія не несе відповідальності за дії суміжних служб та сервісів, що використовуються для надання послуг Клієнту, але не належать Компанії, у тому числі, але не виключно: банків, поштових служб, інтернет-провайдерів, поштових сервісів, платіжних систем, будь-яких перевізників, посередників, а також за дії Продавця стосовно Товару (зокрема, у частині пакування в одній посилці Товарів, які були замовлені та сплачені Клієнтом та іншими особами, а також відправлення однією посилкою Товарів, що були замовлені Клієнтом та іншими особами на склад, який використовується Компанією в КНР).

  1.11. Сторони домовилися, що Клієнт буде використовувати свій Особистий кабінет Meest China лише особисто. Проведення будь-яких переговорів з Компанією щодо послуг Компанії, а також вирішення будь-яких ситуацій, які можуть виникнути в процесі надання Компанією послуг Клієнту, можливе лише клієнтом особисто, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, яке застосовується до цього Договору.

  Управління посилками, відправками, замовленнями Клієнт здійснює самостійно за допомогою функціоналу Особистого кабінету Meest China.

  1.12. Служба підтримки клієнтів Компанії надає лише консультаційні послуги Клієнту. При наданні консультації Клієнту Службою підтримки клієнтам може бути озвучена лише орієнтовна вартість послуг Компанії. Вартість будь-якої доставки залежатиме від ваги, розміру та інших параметрів Товару. Вартість доставки однієї посилки може становити від 8,5 доларів США до 600 доларів США – у разі вибору Клієнтом авіадоставки, а також від 5,8 доларів США до 300 доларів США – у разі вибору Клієнтом доставки морем.

  1.13. Ця оферта Компанії може бути прийнята (акцептована) Клієнтом лише повністю шляхом приєднання Клієнта до неї. Приєднання Клієнта до цієї оферти в частині неможливе.

  1.14. Послуга викупу товару вважається виконаною Компанією вчасно та належним способом у момент доставки Товару на склад, що використовується Компанією в Китайській Народній Республіці (далі за текстом Договору – КНР).

  1.15. Сторони домовились, що Клієнт не має права та не буде використовувати Послугу викупу товарів для придбання Товарів, країною-виробником якої є Російська Федерація. Також Клієнт не має права та не буде використовувати Послугу викупу товарів для придбання підсанкційних товарів.

  У випадку, якщо Клієнт використає Послугу викупу товарів для придбання Товарів, країною-виробником якої є Російська Федерація та/або для викупу підсанкційних Товарів, Компанія має право заблокувати Особистий кабінет Meest China Клієнта без будь-яких пояснень, а також Компанія залишає за собою право вчинити інші правомірні дії в межах чинного законодавства.

  1.16. Будь-які послуги Meest China надаються лише особам, які досягли 18 (вісімнадцять) років та мають повний обсяг цивільної дієздатності згідно чинного законодавства.

  Шляхом здійснення реєстрації в особистому кабінеті Meest China Клієнт підтверджує, що досяг 18 (вісімнадцять) років та має повний обсяг цивільної дієздатності згідно чинного законодавства.

  Meest China не несе жодної відповідальності та/або фінансових наслідків, не здійснює жодних компенсацій збитків, шкоди у випадку замовлення послуг Meest China особами, які не досягли 18 (вісімнадцять) років та/або не мають повної цивільної дієздатності.

  У випадку порушення цього пункту Клієнтом, Meest China має право тимчасово заблокувати його Особистий кабінет та будь-які подальші переговори буде проводити лише із законним представником (ми)/опікуном (ми) такої особи за умови документального підтвердження наявності відповідних повноважень у такої особи (таких осіб).

  РОЗДІЛ ІІ. ПОСЛУГА ВИКУПУ ТОВАРІВ

  2.1. Компанія надає Клієнту послугу з придбання від свого імені, але за рахунок Клієнта та на вибір Клієнта Товару в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com, а також в організації доставки обраного та оплаченого Клієнтом Товару до складу Компанії у КНР.

  Доставка Товару від складу Компанії в КНР до будь-якого іншого пункту призначення, необхідного Клієнту, до Послуг викупу товару не входить.

  Порядок, правила та інші положення надання Клієнту послуги доставки Товару від складу Компанії в КНР до іншого пункту, зазначеного Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China, цим Договором не регулюються та у вартість Послуги викупу товарів не входять.

  У випадку необхідності доставки Товару із КНР в інший пункт призначення, Клієнт має право замовити дану послугу в Компанії шляхом приєднання до Договору публічної оферти (послуга доставки). Доставка буде здійснюватися на умовах, визначених Договором публічної оферти (послуга доставки).

  2.2. Порядок замовлення Клієнтом Послуги викупу товарів:

  2.2.1. Клієнт, використовуючи веб-сайт www.meest.cn/ мобільного додатка Meest China Android або самостійно в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com вибирає Товар , який він має намір придбати і який буде викуплений і доставлений Компанією до складу, що використовується в КНР.

  2.2.2. Сторони домовилися, що Компанія починає виконання Послуги викупу товару для Клієнта з моменту отримання Компанією від Клієнта Ціну за дану послугу. Ціна оплачується Клієнтом у доларах США за допомогою платіжних систем: IPS, UzCard.

  2.2.3. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що будь-який без винятку Товар, інформація про який розміщена на веб-сайті www.meest.cn/у мобільному додатку Meest China Android не є власністю Компанії, Компанія не здійснює продаж чи постачання такого Товару. Клієнт також підтверджує, що йому зрозуміло, що на момент здійснення ним замовлення Товару через веб-сайт www.meest.cn/ через мобільний додаток Meest China Android, Товар, розміщений в інтернет- магазинах www.taobao.com, www.1688.com , www.tmall.com, www.yangkedou.com, може відрізнятися від веб-сайту www.meest.cn/ в мобільному додатку Meest China Android за ціною, комплектністю, кольором, розмірами та будь-яким іншим можливим параметрам.

  Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що можлива наявність зазначених невідповідностей зумовлена технологічною системою роботи веб-сайту www.meest.cn/мобільного додатка Meest China Android та можливих тимчасових затримок оновлення інформації при синхронізації з інформацією в інтернет- магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com.

  2.2.4. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що Компанія не гарантує наявності обраного Клієнтом Товару в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com в тому числі – за розміром, кольором, якості та іншим можливим параметрам-це поза межами відповідальності та зобов'язань Компанії.

  2.2.5. Клієнту на його додатковий запит в Особистому кабінеті Meest China та за додаткову плату в рамках Послуги викупу товарів може бути надана додаткова послуга Компанії з перевірки Товару на складі в КНР шляхом фотографування Товару та надсилання цих фотографій Клієнту. Вартість такої додаткової послуги встановлена на веб-сайті www.meest.cn/у мобільному додатку Meest China Android.

  2.2.6. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що у випадку, якщо якийсь із Продавців не матиме змоги доставити замовлений Клієнтом Товар на склад, який використовується Компанією в КНР, Компанія не матиме змоги надати Клієнту Послугу викупу товарів та цю послугу буде скасовано Компанією в односторонньому порядку.

  Ціна, сплачена Клієнтом, буде повернена Клієнту на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China. Повернення коштів на картку регулюється пунктом 1.7 Розділу I – «Предмет договору» цього Договору.

  2.2.7. Клієнт несе повну і самостійну відповідальність за відповідність Товару, який він придбав, умовам доставки будь-яких поштових/ кур’єрських/логістичних служб, а також умовам митного та іншого законодавства країни, в якій Клієнт отримує Товар, та з якої Клієнт відправляє Товар, включаючи габарити, вагу та зміст Товару, інші габарити та вагу поштової тари, необхідної для пересилання Товару Клієнту будь-якоїю поштовою/ кур'єрськоїю/логічничною служби.

  2.2.8. У разі якщо замовлений Клієнтом Товар не відповідає правилам міжнародного перевезення товарів, його викуп може бути скасований Компанією в односторонньому порядку. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.2.9. При наданні Послуги викупу товарів, оформленої Клієнтом через функціонал

  «оплата друга» з веб-сайту www.1688.com Компанія не проводить переговори з Продавцем, не домовляється про повторну оплату або про аукціонну ціну для Клієнта.

  2.2.10. При скасуванні Клієнтом замовлення на Послугу викупу товарів, оформленого через функціонал «оплата друга» на веб-сайті www.1688.com, повернення коштів на Баланс викупу Клієнта можливе лише після надання Клієнтом даних, що підтверджують повернення коштів на рахунок Компанії (Клієнт надає Компанії скрін) з веб-сайту www.1688.com з часом та сумою транзакції), а також після підтвердження надходження коштів на наш рахунок.

  При скасуванні Клієнтом замовлення, оформленого через функціонал «оплата друга», повернення коштів на Баланс викупу Клієнта можливе після надання Клієнтом скріншоту переказу Продавцем на рахунок Компанії та підтвердження надходження коштів.

  2.2.11.У разі невідповідності товарів, що надійшли, оформлених через функціонал «оплата друга» на веб-сайті www.1688.com або WeChat, переговори з Продавцем та питання невідповідності Клієнт вирішує самостійно. Компанія не несе відповідальності за невідповідність товарів.

  2.2.12. Компанія не несе відповідальності у разі відправки Продавцем одного замовлення різними посилками, не повного відправлення замовлення, або надання одного трек-номера до замовлень різних Клієнтів. Для вирішення проблемної ситуації Клієнт звертається до Служби підтримки Компанії, на основі звернення створюється запит до Продавця. Додаткові трек-номери, надані під час доправки Товару Продавцем, Клієнт може вносити до Особистого кабінету «Meest China» самостійно.

  2.2.13 Клієнт не має права використовувати Послугу викупу товарів для придбання будь-яких предметів, речей, які містять:

  символіку, зображення, прапори, герби, іншу атрибутику, пам’ятні знаки, націонал-соціалістичного (нацистського) режиму;

  зображення (відтворення) гасел із пропагандою націонал-соціалістичного (нацистського) режиму;

  написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в націонал-соціалістичному (нацистському) режимі;

  символіку, зображення із пропагандою збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі, але не виключно: символіку воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну (в тому числі і у виді окремих букв чи їх поєднання), офіційну або неопубліковану символіку (емблеми) збройних сил Російської Федерації, у тому числі її сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення, повітряно-десантних військ, сил спеціальних операцій, інших збройних формувань та (або) органів Російської Федерації;

  прапори, символи, зображення, герби або іншу атрибутику, в яких відтворюється поєднання символів, гербів, прапорів, інших знаків, букв, символів із пропагандою збройної агресії Російської Федерації проти України, а також націонал-соціалістичного (нацистського) режиму;

  зображення (відтворення) гасел із пропагандою збройної агресії Російської Федерації проти України, а також націонал-соціалістичного (нацистського) режиму;

  будь-які інші зображення, символи, прапори, герби, іншу атрибутику, пам’ятні знаки, відтворення гасел, які направлені на розпалювання національної, релігійної, расової, регіональної ворожнечі та ненависті, на приниження національної часті та гідності, або образу громадян у зв’язку із їх релігійними переконаннями;

  будь-які інші зображення, символи, прапори, герби, іншу атрибутику, пам’ятні знаки, відтворення гасел, які є забороненими законодавством України, а також будь-якої іншої країни, до якої прямує Відправлення.

  2.2.14. Сторони домовились, що у випадку використання Клієнтом Послуги викупу товарів для придбання предметів, речей, які містять вказану у пункті 2.2.13 цієї оферти інформацію, Компанія має право заблокувати Особистий кабінет Meest China Клієнта без будь-яких пояснень, а також Компанія залишає за собою право вчинити інші правомірні дії в межах чинного України або іншої країни, резидентом якої є Клієнт.

  2.3. Порядок проведення розрахунків

  2.3.1. За Послугу викупу товарів Клієнт оплачує компанії ціну в доларах США. Оплата Клієнтом послуг Компанії здійснюється шляхом використання (поповнення) Клієнтом Балансу через платіжні системи IPS, UzCard.

  2.3.2. При здійсненні Клієнтом будь-якого платежу на користь Компанії (у тому числі з використанням платіжних систем) Клієнт додатково оплачує всі можливі комісії платіжних систем, банків, банків-кореспондентів, комісію за конвертацію валюти, а також будь-які інші можливі платежі (комісії), необхідні для здійснення оплат на користь Компанії за цим Договором.

  2.4. Права та обов'язки Компанії

  2.4.1. Компанія має право інформувати Клієнта про стадії виконання Послуги викупу товарів за допомогою оновлення статусів в Особистому кабінеті Meest China або відправлення електронних повідомлень на електронну пошту Клієнта, вказану ним при реєстрації в Особистому кабінеті Meest China.

  У разі відсутності замовлених Клієнтом через Особистий кабінет Meest China Товарів на складі Продавця, Компанія має право анулювати даний Товар із замовлення Клієнта, повідомивши про це останнього шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Клієнта, вказаного ним при реєстрації в Особистому кабінеті Meest China або шляхом зміни статусу в Особистому кабінеті Meest China.

  Ціна, сплачена Клієнтом, буде повернена Клієнту на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China. Повернення коштів на картку регулюється пунктом 1.7 Розділу I – «Предмет договору» цього Договору.

  2.4.2. У разі якщо Продавець у період 7-10 робочих днів не відправив Товар на склад Компанії в КНР, внаслідок чого затримується надання послуги Клієнту, Компанія має право анулювати зазначений Товар із замовлення Клієнта та змінити статус замовлення на

  «Повернений». Ціна, сплачена Клієнтом, буде повернена Клієнту на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China. Повернення коштів на картку регулюється пунктом 1.7 Розділу I – «Предмет договору» цього Договору.

  2.4.3. Компанія зобов'язується прийняти Товар на склад КНР, за умови, що Товар не пошкоджений, відповідає даним замовлення Клієнта, відповідає правилам міжнародного перевезення товарів. У випадку, якщо Товар пошкоджений, не відповідає даним замовленням Клієнта, не відповідає правилам міжнародного перевезення товарів, Компанія інформує про це Клієнта шляхом оновлення статусу в Особистому кабінеті Meest China на «Невідповідність», вказує причину такої невідповідності, а також надає фото. У такому разі Компанія має право утилізувати Товар, на що Клієнт дає їй беззаперечне та безумовне доручення та згоду. Ціна, сплачена Клієнтом, останньому не повертається, збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.5. Права та обов'язки Клієнта

  2.5.1. Клієнт зобов'язується своєчасно та в повному обсязі надавати достовірну інформацію, необхідну для надання Компанією Послуги викупу товарів. У разі нестачі такої інформації або сумнівів щодо її достовірності, Компанія має право призупинити надання Послуги викупу товарів до з'ясування необхідної інформації. У такому випадку Товар зберігається на складі Компанії в КНР 1 місяць безкоштовно, після чого Компанія має право його утилізувати, на що Клієнт надає їй беззастережне доручення та згоду. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.5.2. Клієнт зобов'язується стежити за оновленням статусів своїх замовлень у власному кабінеті Meest China.

  2.5.3. Клієнт зобов'язується негайно інформувати Компанію про будь-які зміни, що можуть вплинути на належне та своєчасне надання Компанією послуг Клієнту – з метою надання Компанії можливості оперативного реагування в рамках надання Компанії Послуги викупу товарів.

  2.5.4. Клієнт зобов'язується вчасно та в повному обсязі оплачувати Компанії Ціну за Послугу викупу товарів.

  2.5.5. Клієнт не має права використовувати Послугу викупу товарів для придбання будь-яких предметів, речовин, зазначених у Списку заборонених до перевезення товарів, а також будь-яких предметів, речовин, обіг яких обмежений або заборонений, а також для вчинення будь-яких незаконних, неправомірних дій, злочинів.

  2.5.6. Клієнт має право з будь-яких питань, які у нього виникають у ході отримання послуги викупу товару, звертатися до Служби підтримки Компанії за допомогою дзвінка на номер мобільного оператора у своїй країні, листа на електронну пошту Компанії, повідомлень у чаті.

  2.5.7. Клієнт має право отримувати інформацію про надання Послуги викупу товарів у своєму Особистому кабінеті Meest China.

  2.5.8. Клієнт має право в рамках Послуги викупу товарів (за додаткову плату) скористатися додатковими послугами Компанії, перелік яких наведено на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільному додатку Meest China Android.

  2.5.9. Перед здійсненням замовлення на викуп Товару (Послуга викупу товару) Клієнт зобов'язується ознайомитися з правилами, умовами Продавця на його офіційному сайті.

  2.5.10. Під час здійснення замовлення на викуп Товару Клієнт зобов'язується самостійно упевнитися в тому, що його Товар буде запаковано та відправлено Продавцем до складу, що використовується Компанією в КНР, в окремому пакуванні та окремою посилкою (не з Товарами, замовленими іншими особами).

  2.5.11. Пакування та відправлення Продавцем до складу, що використовується Компанією в КНР, однією посилкою Товарів, які були придбані (замовлені) Клієнтом та іншими особами, перебуває поза зоною відповідальності Компанії, так само як і подальше відправлення таких Товарів, які належать різним особам, в одній посилці зі складу, що використовується Компанією в КНР, у будь-який інший пункт призначення. У разі таких дій Продавця Компанія не несе відповідальності за отримання Клієнтом Товару.

  2.6. Умови повернення, обміну, розгляд претензій

  2.6.1. У разі відмови Клієнта від Послуги викупу товарів на етапі оплати Компанією вартості Товару та до етапу його доставки на склад, що використовується Компанією в КНР, Компанія зв'язується з Продавцем, на що Клієнт дає Компанії повне беззаперечне доручення та згоду.

  У разі якщо Продавець погоджується прийняти Товар назад, Компанія повертає Клієнту Ціну товару (за вирахуванням Комісії Компанії). У разі якщо Продавець відмовляється прийняти повернення Товару, Товар зберігається на складі Продавця 1 (один) місяць, протягом яких Клієнт має право забрати його власними силами та власним коштом. Якщо протягом 1 (одного) місяця Клієнт не забирає Товар, він утилізується, на що Клієнт дає повне, беззаперечне доручення та згоду. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.6.2. У разі відмови Клієнта від Послуги викупу товарів на стадії після оплати Компанією вартості Товару та вартості доставки до складу Компанії у КНР, сплачена Клієнтом Ціна останньому не повертається. У такому разі Компанія повідомляє Клієнта про місцезнаходження викупленого Товару, який Клієнт має право забрати самостійно (за власний рахунок та самотужки). Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.6.3. У разі відмови Клієнта від Послуги викупу товарів на стадії після того, як викуплений Компанією Товар надійде на склад Компанії у КНР, вартість доставки, Комісія та вартість Товару Клієнту не повертаються. У такому випадку Компанія повідомляє Клієнта про місцезнаходження викупленого Товару, який Клієнт має право забрати самостійно (за власний рахунок та самотужки) протягом 1 (одного) місяця. Якщо протягом 1 (одного) місяця Клієнт не забирає Товар, він утилізується, на що Клієнт дає повне, беззаперечне доручення та згоду. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.6.4. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Компанія не виступає продавцем Товару, тому Компанія не несе зобов'язань Продавця перед Клієнтом, пов'язаних із поверненням Товару та поверненням коштів Клієнту за Товар.

  2.6.5. У разі якщо Компанія викупила не той Товар, який був обраний Клієнтом, Компанія оформлює повернення Товару Продавцю з повною компенсацією Клієнту Ціни за Послугу викупу товару. Повернення коштів Клієнту здійснюється після повного повернення вартості товару Продавцем Компанії. Ціна, сплачена Клієнтом, буде повернена Клієнту на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China. Повернення коштів на картку регулюється пунктом 1.7 Розділу I – «Предмет договору» цього Договору.

  2.6.6. У випадку, якщо Компанія викупила Товар, який виявився забороненим (згідно з Переліком заборонених товарів та/або Переліком товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами), Ціна за Послугу викупу товарів Клієнту не повертається, а Товар підлягає утилізації, на що Клієнт дає повне, беззаперечне доручення та згоду.

  2.6.7. У випадку, якщо Компанія здійснила викуп Товару, але при здійсненні викупу не врахувала коментар Клієнта, Компанія має право власними силами зв'язатися з Продавцем та у разі, якщо Продавець приймає повернення Товару, оформити повернення.

  2.6.8. Усі операції з повернення/обміну Товару здійснюються у повній відповідності до умов Продавця, включаючи, але не обмежуючись термінами, процедурою та розміром компенсації. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.6.9. Будь-які претензії Клієнта приймаються Компанією на електронну пошту support@info.meest.cn або в чаті Компанії.

  2.7. Обмеження відповідальності

  2.7.1. Сторони домовилися, що у випадку, якщо фактична ціна Товару, що міститься на веб-сайті www.meest.cn / у мобільному додатку Meest China Android, при його замовленні Клієнтом відрізнятиметься від ціни, заявленої в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com Компанія при першій нагоді інформує про це Клієнта для підтвердження або скасування замовленого ним Товару. За відсутності можливості зв'язатися з Клієнтом це замовлення на викуп Товару вважається скасованим. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.7.2. Компанія не несе відповідальності за якість Товару, відповідність цього Товару очікуванням Клієнта, а також за будь-які інші параметри, які не вказані в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com. Також Компанія не забезпечує придбані Клієнтом Товари гарантією (як за якістю, так і за терміном експлуатації) у будь-якій формі.

  2.7.3. Компанія не несе відповідальності за відповідність Товару параметрам (найменування Товару, колір, розмір, інші критерії та характеристики), зазначеним в інтернет- магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com – у разі відмови Клієнта від додаткових послуг Компанії "Стандартна перевірка" або "Фото-звіт".

  2.7.4. При комплектації посилки з Товаром Клієнта в КНР Компанія перевіряє лише відповідність Товару його кількості, а також за розміром та кольором, зазначеним на Товарі та на замовленні Клієнта. Компанія несе відповідальність лише за відповідність номінального розміру, заявленого на сайті Продавця та розміру Товару, який вказаний на ярликах, етикетках, бірках.

  При виявленні явних розбіжностей по комплектації, розміру та кольору Товару, Компанія проводить заміну таких Товарів лише у разі, якщо повернення та заміна Товарів передбачені Продавцем.

  2.7.5. Компанія має право відшкодувати збитки Клієнту за його заявою і лише у випадку, якщо збитки, що заявлені Клієнтом, є результатом помилок, допущених співробітниками Компанії. При цьому сума відшкодування не може перевищувати Комісію за послугу Компанії.

  2.7.6. Повернення коштів Клієнту на його запит (у випадках, встановлених цим Договором) проводиться Компанією тільки за вирахуванням усіх комісій банків, платіжних систем, пов'язаних із поверненням коштів Клієнту.

  2.7.7. Переклад назви/опису Товару та його характеристик, перелік яких міститься на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільному додатку Meest China Android здійснюється автоматично (сервісами Google Translate та Microsoft Bing). Претензії щодо неправильності перекладу (розуміння Клієнтом результатів перекладу) Компанією не розглядаються та не приймаються, так само як Компанія не несе відповідальності за помилковий вибір Клієнтом Товару внаслідок такого перекладу, а також Компанія не відшкодовує Клієнту збитки, шкоди, що виникли внаслідок цих обставин.

  Компанія ставить до відома Клієнта, що будь-яке зображення Товару (зокрема торговельних марок Товару, а також зображень (символів, гасел і ті), які містяться на Товарі), що містяться на веб-сайті www.meest.cn / у мобільному застосунку Meest China Android, публікується автоматично як наслідок завантаження посилань на відповідні оголошення про продаж Товарів на веб-сайтах www.taobao.com, www.1688.com. Наявність зображень будь-якого Товару (у тому числі торгових марок Товару, а також зображень (символів, гасел і ті), які містяться на Товарі), на веб-сайті www.meest.cn / у мобільному застосунку Meest China Android зумовлено автоматичною дією програмного забезпечення, а не цілеспрямованими діями Компанії, її співробітників, партнерів щодо завантаження та розміщення зображень цих Товарів з метою безпосереднього їх продажу Компанією через веб-сайт meest.cn.

  2.7.8. Товар при надходженні на склад Компанії в КНР перевіряється загальним зовнішнім оглядом на відповідність замовлення (перевіряються характеристики, які є критеріями вибору Товару та вказані на сайті Продавця) та на відсутність явного браку. Ця перевірка виконується виключно в рамках послуги Стандартна перевірка, яка за замовчуванням присвоюється всім замовленням. У випадку, якщо Покупець самостійно виконує відміну перевірки Товару через Особистий кабінет Meest China, Компанія не несе відповідальності за коректність викупу Товару, його кількість.

  Компанія не перевіряє натуральність шкіри та хутра, найменування брендів, якість товару (рівність швів, залишки клею, відтінки тощо) , а також його кількість. Це поза межами відповідальності Компанії.

  У разі, якщо Клієнт у рамках Послуги викупу товарів бажає здійснити перевірку Товару на працездатність, він має право замовити додаткову послугу «Фотозвіт».

  2.7.9. Якщо обрані характеристики Товару та коментар Клієнта в Особистому кабінеті Meest China не відповідають один одному, то пріоритет надається характеристикам обраного Товару та інформації про Товар на веб-сайті Продавця, а коментар Клієнта вважається зазначенням можливої заміни Товару.

  У разі, коли у коментарі Клієнта зазначені характеристики Товару не є критерієм вибору Товару (Продавець не передбачає вибір даних характеристик), Товар вирушає на погодження згідно з інформацією, наданою Продавцем про Товар. Викуп товару відбувається після підтвердження Клієнтом. Якщо протягом 5 днів рішення від Клієнта не надходить, викуп Товару скасовується Компанією в односторонньому порядку без компенсації Клієнту будь- яких збитків, шкоди.

  2.7.10. У випадку, якщо на будь-якій стадії доставки Товару до складу Компанії в КНР Товар було втрачено з вини Компанії, Клієнту повертається повна Ціна. Повернення Ціни здійснюється лише за наявності у Клієнта документа, який підтверджує оплату ним Товару та виключно в рамках вартості Товару, заявленого Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China, але в будь-якому випадку не більше ніж 100 доларів США за 1 Відправлення.

  2.7.11. При замовленні Клієнтом Товару, який відноситься до забороненого до ввезення, Компанія має право відмовити у наданні Клієнту Послуги викупу товарів. Претензії Клієнта у такому разі щодо відсутності доставки Товару, його конфіскації Компанією не приймаються, та Ціна Клієнту не повертається. Так, Сторони домовилися в момент укладення цього Договору, вважають цей пункт справедливим і зобов'язалися його дотримуватися.

  2.7.12. Під час здійснення замовлення на викуп Товару Клієнт зобов'язується самостійно упевнитися в тому, що його Товар буде запаковано та відправлено Продавцем до складу, що використовується Компанією в КНР, в окремому пакуванні та окремою посилкою (не з Товарами, замовленими іншими особами).

  Пакування та відправлення Продавцем до складу, що використовується Компанією у КНР, однією посилкою Товарів, які були придбані (замовлені) Клієнтом та іншими особами, перебуває поза зоною відповідальності Компанії, так само як і подальше відправлення таких Товарів в одній посилці зі складу, що використовується Компанією у КНР, у будь-який пункт призначення.

  РОЗДІЛ ІІІ. ФОРС МАЖОР

  3.1. Кожна зі Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком форс- мажорних обставин.

  Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань (як повністю, так і в частині) за цим Договором, у тому числі, але не виключно:

  • війна, загроза війни, збройний конфлікт чи серйозна загроза такого конфлікту, у тому числі, але не виключно – блокада, ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, військові, антитерористичні операції, громадські хвилювання, акти тероризму, диверсії, піратство, громадські заворушення, іноземні вторгнення, блокада, революція, страйки, блокування кордонів, державний переворот, заколот, повстання, масові заворушення, громадянська війна, акти громадянської непокори, техногенні катастрофи, ядерні катастрофи, пандемії, застосування біологічної/бактеріологічної зброї;
  • запровадження у державі надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, карантину, комендантської години;
  • виняткові погодні умови, у тому числі, але не виключно – стихійні лиха, землетруси, повені, цунамі, торнадо, сильний шторм, циклон, ураган, заморозки, замерзання моря, замерзання проток, замерзання портів, замерзання перевалів, землетруси , посухи, просідання ґрунту, зсуви; сильний туман; сильний снігопад;
  • анексія територій; окупація територій;
  • заборона (обмеження) експорту/імпорту, санкції, ембарго, закриття морських проток, закриття для польоту повітряних зон/просторів;
  • експропріація, примусове вилучення майна, захоплення підприємств, реквізиція, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія;
  • протиправні кримінальні дії третіх осіб, внаслідок яких сталася пожежа, вибух, перебої у роботі транспорту, а також інші незаконні дії третіх осіб, які можуть вплинути на виконання зобов'язань;
  • зміна законодавства транзитних країн, санкції, блокування/мінування портів/морських, річкових акваторій, а також проток, змін систем та валют розрахунків між країнами, зміна логістичних ланцюжків та/або систем;
  • збої в роботі мережі Інтернет, стільникового зв'язку, що виникли внаслідок відключення електрики, а також протиправних/злочинних дій третіх осіб щодо об'єктів критичної інфраструктури;
  • нормативно-правові акти органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, закони держави, які змінюють існуючий порядок роботи будь-якого виду транспорту, зв'язку, банків, порядок виконання зобов'язань щодо будь-яких зовнішньоекономічних угод.

  3.2. Сторона, яка зіткнулася з форс-мажорними обставинами, зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону про виникнення таких обставин. Якщо з форс-мажорними обставинами зіткнулася Компанія, то вона повідомляє про це Клієнта через направлення повідомлення до Особистого кабінету Meest China (або шляхом оновлення статусу в Особистому кабінеті Meest China) або на електронну пошту Клієнта, вказану ним під час реєстрації в Особистому кабінеті Meest China. Якщо Клієнт зіткнувся з форс-мажорними обставинами, то він повідомляє про це Компанію на електронну пошту support@info.meest.cn.

  3.3. Документом, що підтверджує виникнення форс-мажорних обставин, є документ, виданий уповноваженим законом органом тієї країни, на території якої виникли форс-мажорні обставини. Сторони також домовилися, що у випадку, якщо Компанія зіткнеться з форс- мажорними обставинами, документ, що підтверджує ці обставини, може бути виданий не тільки Компанії, але й третій особі, яку Компанія залучила для виконання зобов'язань за цим Договором і такий документ приймається Клієнтом як підтвердження.

  У разі якщо форс-мажорна обставина є загальновідомим фактом (безперечні обставини), надання будь-яких документів, що підтверджують форс-мажорні обставини, не потрібне (звільнення від доказування).

  Якщо форс-мажорні обставини тривали понад 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку. При цьому жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків, шкоди.

  РОЗДІЛ IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК, ЗАКОНОДАВСТВО

  4.1. У разі виникнення суперечок, пов'язаних із виконанням цього Договору, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

  4.2. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, суперечки вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України, а також із застосуванням норм законодавства України та на території України.

  РОЗДІЛ V. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

  5.1. Інформація та будь-які дані, отримані від Клієнта за цим Договором, можуть бути використані Компанією виключно для виконання зобов'язань за цим Договором.

  5.2. Клієнт дає повний та безумовний дозвіл Компанії на те, щоб Компанія зв'язувалася з Клієнтом (за допомогою мобільного телефону, електронною поштою) для уточнення будь- яких питань, пов'язаних з наданням Компанією послуг Клієнту за цим Договором. Клієнт також дає дозвіл Компанії на використання наданих їм особистих даних, їх обробку з метою виконання компанією своїх зобов'язань за цим Договором.

  5.3. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Компанія не зберігає дані банківських карток Клієнта, термінів дії цих карток, а також CVV кодів до цих карток. Усі зазначені дані зберігатимуться у платіжних системах, що використовуються для оплати послуг Компанії.

  5.4. Компанія не має бази персональних даних клієнтів, і ці дані не зберігає, а також не розповсюджує.

  РОЗДІЛ VI. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  6.1. Терміни та визначення, які використовуються в цьому Договорі з великої літери, є конкретними термінами та визначеннями і мають таке значення, яке визначено для них у цьому Договорі як у одиничному, так і в множинному значенні.

  6.2. Цей Договір є укладеними між Сторонами в момент реєстрації Клієнта в Особистому кабінеті Meest China (акцепт).

  Договір діє з моменту його укладення до виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

  Компанія має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Такі зміни вносяться Компанією без будь-яких додаткових повідомлень Клієнта, а також згоди Клієнта чи погоджень з Клієнтом.

  У разі внесення змін до цього Договору Компанія публікує нову реакцію Договору (з урахуванням змін) на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільному додатку Meest China Android. Зміни вважаються такими, що набрали чинності з моменту публікації нової редакції Договору на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android.

  Компанія наполегливо рекомендує Клієнту до здійснення будь-якого нового (повторного) замовлення послуг Компанії ознайомлюватися з цим Договором на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android. Здійснення Клієнтом будь-якого нового (повторного) замовлення послуг Компанії розцінюється Компанією як таке, що підтверджує ознайомлення та згоду Клієнта із внесеними Компаніями змінами до цього Договору та приєднання до цих змін.

  6.3. Сторони підтверджують, що зміст цього Договору не суперечить моральним засадам суспільства, цивільному законодавству; особи, які уклали цей Договір, мають необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення Сторін Договору є вільним та відповідає їх внутрішній волі; Договір спрямовано на реальне настання правових наслідків, зумовлених ним; Договір не порушує громадський порядок; Договір не укладено під дією помилки, важкої обставини чи на вкрай невигідних умовах; Договір не укладено під дією обману, зловживання довірою чи насильства; Договір не укладено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї Сторони з іншою Стороною; значення всіх слів, термінів та ухвал у цьому Договорі Сторонам зрозумілі, значення всіх слів, термінів та ухвал у цьому Договорі Сторонам зрозумілі однаково.

  6.4. Сторони підтверджують, що цей Договір відповідає їх внутрішній волі, а також укладений ними добровільно без будь-якого впливу третіх осіб. Особи, які уклали цей Договір, перебувають у врівноваженому психічному стані. Сторони підтверджують, що Договір укладено на вигідних умовах для кожної із Сторін.

  РОЗДІЛ VII: Реквізити Компанії:

  "Trade 44 Sp. z o.o."

  39-200 Дембіця, вул. Дроговців 7

  Контактний телефон: 534-24-95-697

  KRS (Національний судовий реєстр): 0000501663 REGON (Статистичний ідентифікатор): 147142223 EORI: PL5342495697

  Електронна пошта: trade44company@gmail.com ТЕЛ.: +48 146-818-484

 • ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (КОМЕРЦІЙНІ ВАНТАЖІ ДЛЯ УКРАЇНИ)

  «Trade 44 Sp. z o.o», далі іменовані «Виконавець», з одного боку, та фізична особа/індивідуальний підприємець/юридична особа, далі – Клієнт, з іншого боку, спільно іменовані Сторони, уклали цей Договір (далі – Договір) про нижченаведене.

  Терміни та визначення, що використовуються в цьому Договорі, зміст слів яких та значення яких Сторонами зрозумілі та зрозумілі однаково:

  Оферта – пропозиція Виконавця, адресована необмеженому колу осіб щодо укладення цього Договору шляхом приєднання до нього за допомогою Акцепту.

  Акцепт – повна та безумовна згода Клієнта про прийняття Оферти Виконавця, яка виражається у діях Клієнта з реєстрації в Особистому кабінеті Meest China без підписання на цьому Договорі.

  Пункт призначення – пункт або адреса доставки Вантажу, вказана Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China при оформленні замовлення, на яке має бути доставлений Вантаж (виключно в рамках логістичних можливостей Виконавця).

  Комісія – грошова винагорода Виконавця за послугу з організації доставки вантажу.

  Вантаж – матеріальний об'єкт (у тому числі товар), який придбано Клієнтом і знаходиться на території Китайської Народної Республіки (далі – КНР) або придбано і знаходиться на території будь-якої іншої держави. Для цього Договору поняття «товар» розглядається як вміст вантажу.

  Міжнародне представництво – склад, адреса якого вказується Клієнтом для доставки в Особистому кабінеті Meest China.

  Особистий кабінет Meest China – розділ, доступний авторизованому користувачеві за допомогою онлайн-доступу в мережі Інтернет на веб-сайті www.meest.cn (https://cab.meest.cn/) або через одну з мобільних програм:

  РОЗДІЛ I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

  1.1. Відповідно до цього Договору Виконавець на замовлення Клієнта організовує доставку Вантажу з Китайської народної Республіки (КНР) або будь-якої іншої держави (виключно в рамках логістичних можливостей Виконавця) на територію України. В доставку Вантажу також включається його перевезення.

  1.2. Виконавець має право без будь-якого погодження з Клієнтом та постановки його до відома залучати будь-яких третіх осіб, які не є Стороною за цим Договором, для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

  1.3. Для зручності Клієнта Виконавець зобов'язується без додаткової оплати організувати Клієнту доступ до Особистого кабінету Meest China з усіма технічними можливостями цього продукту.

  1.4. На самостійний вибір Клієнта та за додаткову плату Виконавець також може надати Клієнту додаткові послуги, а саме:

  • надання Клієнту адреси складу Міжнародного представництва для організації доставки Вантажу на території КНР або іншої держави, з якої здійснюється відправлення Вантажу;
  • послуга зберігання на складі у КНР чи іншої держави, з якої здійснюється відправлення Вантажу до повної комплектації Вантажу Клієнта;
  • комплектація товарів Клієнта у Вантажі;
  • послуга прийняття Вантажу на складі Міжнародного представництва;
  • послуга доставки Вантажу зі складу Міжнародного представництва до міста Києва;
  • послуга митного оформлення Вантажу на території України.

  1.5. Будь-яка послуга, обрана Клієнтом за цим Договором, а також додаткові послуги, оплачуються Клієнтом через платіжні системи IPS, UzCard. Валюта сплати – національна валюта України. В індивідуальному порядку Сторони можуть погодити будь-який інший законний спосіб оплати послуг Виконавця та валюту оплати.

  1.6. У разі здійснення Клієнтом будь-якої оплати на користь Виконавця, Клієнт додатково оплачує всі можливі комісії банків, банків-кореспондентів, комісію за конвертацію валюти, комісії платіжної системи, а також інші можливі комісії.

  1.7. Клієнт з усією відповідальністю підтверджує, що офіційним каналом зв'язку з Клієнтом буде вважатися його адреса електронної пошти, вказана ним під час реєстрації в Особистому кабінеті Meest China.

  Клієнт підтверджує, що будь-який електронний лист від Виконавця вважається отриманим Клієнтом вчасно та належним способом у момент надсилання такого електронного листа від Виконавця на електронну пошту Клієнта. Клієнт зобов'язується у разі зміни його адреси електронної пошти негайно повідомити про це виконавця шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Виконавця: support@info.meest.cn.

  Клієнт має право самостійно відстежувати місцезнаходження Вантажу/Відправлення/стадії виконання Виконавцем цього договору в Особистому кабінеті Meest China, доступ до якого зобов'язується забезпечити Клієнту Виконавець.

  1.8. Клієнт зобов'язується зберігати всі документи, що підтверджують оплату послуг Виконавця, а також оплату вартості Вантажу до моменту отримання ним Вантажу на території України.

  1.9. У разі повернення Виконавцем Клієнту будь-яких коштів, зазначені кошти можуть повертатися виключно на банківську картку Клієнта, з якої здійснювалась оплата послуг Виконавця.

  1.10. Будь-які збитки, шкода, додаткові витрати, які можуть виникнути у Клієнта з виконання/невиконання/неналежного виконання Виконавцем цього Договору, Виконавцем не відшкодовуються.

  1.11. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати Клієнта, збитки, шкоди, які можуть бути завдані йому внаслідок використання послуг Виконавця.

  Виконавець не несе відповідальності за будь-які додаткові витрати, шкоду, збитки, заподіяні Клієнту внаслідок використання або неможливості використання Клієнтом Особистого кабінету Meest China: помилок, пропусків, перерв у роботі веб-сайту www.meest.cn / мобільних додатків Meest China Android/Meest China IOS; видалення файлів, зміни функцій веб-сайту www.meest.cn / в мобільних додатках Meest China Android / Meest China IOS; програмних дефектів, затримок у роботі веб-сайту www.meest.cn / мобільних додатків Meest China Android / Meest China IO; при передачі даних, при внесенні змін на веб-сайт www.meest.cn / до мобільних програм Meest China Android / Meest China IOS і т.п.

  1.12. Виконавець не несе відповідальності за дії суміжних служб та сервісів, перевізників, що використовуються для надання послуг Клієнту, але не належать Виконавцю, в тому числі, але не виключно: банків, поштових служб, інтернет-провайдерів, поштових сервісів, будь-яких перевізників, платіжних систем і т.д.

  1.13. Сторони домовилися, що Клієнт використовуватиме технічні можливості Особистого кабінету Meest China, доступ до якого зобов'язується забезпечити Виконавець, тільки особисто.

  1.14. Ця оферта Виконавця може бути прийнята (акцептована) Клієнтом лише повністю шляхом приєднання Клієнта до неї. Приєднання Клієнта до цієї оферти в частині неможливе.

  Прийняттям Клієнта в повному обсязі цієї оферти є реєстрація клієнтом в особистому кабінеті Meest China.

  1.15. Виконавець декларує наступні терміни доставки (без урахування затримок, які можуть виникнути у зв'язку з непередбаченими ситуаціями на митниці, перенесенням рейсів, наземного, залізничного транспорту, консолідацією/розконсолідацією вантажу, а також іншими непередбаченими обставинами):

  - для авіавантажів – 14 - 16 днів;

  - морем – 45 - 55 днів.

  Початком обчислення терміну доставки Вантажу вважається момент відвантаження Вантажу зі складу КНР чи іншої країни відправлення Вантажу. Закінченням терміну доставки Вантажу вважається момент надходження Вантажу на склад України.

  1.16. Розрахунок вартості послуг, виду доставки здійснюється Виконавцем із розрахунку ваги/габаритів та інших параметрів кожного конкретного Вантажу. Виконавець здійснює розрахунок способу доставки, а також вартості доставки та надсилає Клієнту пропозицію та рахунок на оплату.

  РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  2.1. Права та обов'язки Виконавця:

  2.1.1. Виконавець зобов'язується надати Клієнту послугу належної якості та у спосіб, визначений цим Договором;

  2.1.2. За заявою Клієнта Виконавець має право ухвалити рішення про рекламацію та відшкодувати Клієнту заподіяні йому втрати – на умовах, визначених цим Договором;

  2.1.3. Виконавець має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг у разі порушення Клієнтом умов цього Договору. У такому разі збитки, шкоди, а також будь-які компенсації Виконавцем Клієнту не відшкодовуються;

  2.1.4. Виконавець у разі потреби і виключно з метою виконання своїх зобов'язань за цим Договором має право запитати у Клієнта, а Клієнт зобов'язаний протягом 24 годин надати додаткові документи, що підтверджують особу Клієнта та/або особу особи, на ім'я/адресу якої Клієнт направив Вантаж, а також законність скоєних покупок та законність використання Клієнтом банківської картки, з якої здійснювалась оплата. Вимога Виконавцем додаткових документів та інформації від Клієнта та його обов'язок надати такі дані також може бути застосована Виконавцем з метою запобігання незаконним діям з банківськими картками;

  2.1.5. Склад, який використовується Виконавцем у КНР або іншій країні відправлення Вантажу, не зобов'язаний відправити Вантаж Клієнта в найближчу дату здійснення авіарейсу, або залізничного, морського, наземного, збірного відправлення. Склад, який використовується Виконавцем у КНР чи іншій країні відправлення Вантажу, має право змінити дату відправлення Відправки без пояснення причин. Сторони домовилися, що у такому разі Виконавець не відшкодовує Клієнту збитки, шкоду, що виникла внаслідок цих обставин, а також не сплачує жодних компенсацій.

  2.2. Права та обов'язки Клієнта:

  2.2.1. Клієнт зобов'язаний сплатити послуги Виконавця вчасно та належним чином;

  2.2.2. Клієнт зобов'язаний надати Виконавцю та/або Міжнародному представництву достовірну інформацію про зміст Вантажу, а також про інші його характеристики, які Виконавець запитує;

  2.2.3. Клієнт зобов'язаний відшкодувати збитки, шкоду, заподіяну Виконавцю та/або будь-яким третім особам, залученим Виконавцем для виконання зобов'язань за цим Договором, внаслідок надання Клієнтом неправдивої інформації про зміст/характер Вантажу або персональних даних Клієнта;

  2.2.4. Клієнт не має права використовувати послуги Виконавця за цим Договором для перевезення будь-яких предметів, заборонених для перевезення в КНР та/або в Україні, інших країнах, а також будь-яких предметів, речовин, обіг яких обмежений або заборонений;

  2.2.5. Клієнт має право запросити у Виконавця інформацію про хід та стадії виконання послуги шляхом надсилання листа на електронну пошту Виконавця: support@info.meest.cn.

  Розділ ІІІ. ПРИЙОМ, СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖУ. РЕКЛАМАЦІЇ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  3.1. Виконавець здійснює страхування вантажу. Страхування здійснюється з метою компенсації Клієнту збитків, пов'язаних із зникненням або псуванням вантажу при здійсненні його перевезення.

  Страхування вантажу є обов'язковим. Виконавець не приймає до перевезення та доставки Вантаж, який не був застрахований Клієнтом. Процентна ставка страхування становить 2 (два)% від заявленої Клієнтом вартості Вантажу. Страховка компенсує 100 (сто)% оцінної вартості пошкодженого або зниклого Вантажу. Оцінна вартість Вантажу вказується Клієнтом в описі Вантажу та підтверджується у комерційному інвойсі та пакувальному листі, отриманому від Клієнта.

  3.2. У разі відмови Клієнта від обов'язкового страхування Вантажу Виконавець не несе відповідальності за псування, пошкодження, зникнення Вантажу та має право відмовитися в односторонньому порядку від цього Договору та надання послуг Клієнту.

  3.3. У випадку, якщо товар крихкий, страхування здійснюється виключно від втрати вантажу, на пошкодження чи бій товару страхування не поширюється.

  3.4 Відсоткова ставка страхування може змінюватись Виконавцем з повідомленням Клієнта за 14 календарних днів до такої зміни шляхом надсилання Клієнту повідомлення на його електронну пошту. Сума страхового відсотка включається до підсумкової суми доставки та оплачується Клієнтом при отриманні Вантажу на території України.

  3.5. Вантаж приймається Виконавцем до перевезення з території КНР або іншої країни відправлення Вантажу тільки за наявності детального пакувального листа та інвойсу (у разі придбання товару на ринках Клієнт повинен надати опис товару із зазначенням переліку, орієнтовної ваги товару за позиціями та вартістю). Ця інформація (російською чи англійською мовою) має бути передана електронною поштою Виконавцю до моменту надходження вантажу на склад у КНР або іншій країні відправлення Вантажу та його відвантаження.

  3.6. До перевезення не приймаються будь-які брендові товари. У разі, якщо у Вантажі Клієнта при митному огляді на території КНР, України, іншої держави або на території транзитної країни будуть виявлені брендові товари, вони можуть бути вилучені під час проведення митного контролю. На вилучені товари може бути накладено штраф та витрати на утилізацію. Виконавець не компенсує вищезгадані витрати, а також вартість конфіскованого товару та не несе відповідальності за виникнення цих ситуацій. Будь-які збитки, шкоди, а також компенсації Клієнту у такому разі Виконавцем не відшкодовуються.

  3.7. Товар, не зазначений у пакувальному аркуші/описі, може бути вилучений під час проведення митного контролю в КНР, іншій країні відправлення Вантажу чи Україні без відшкодування Клієнту його вартості. Будь-які збитки, шкоди, а також компенсації Клієнту у такому разі Виконавцем не відшкодовуються.

  3.8. Уповноважена Виконавцем особа має право видати та відвантажити Вантаж зі складу лише після підписання Клієнтом (уповноваженим представником Клієнта) належно заповненого Акту приймання-передачі Вантажу за встановленим зразком. Якщо Клієнт або його уповноважений представник відмовляється підписати Акт прийому-передачі, Виконавець має право не віддати Клієнту Вантаж.

  3.9. Претензії щодо нестачі Вантажу приймаються Виконавцем від Клієнта лише на складі, який використовується Виконавцем в Україні, та після підписання Акту прийому – передачі Вантажу. За кожною нестачею складається акт встановленого зразка, який підписується уповноваженою Виконавцем особою та Клієнтом (або її уповноваженою особою).

  3.10. У разі відправки Вантажу кур'єрськими службами територією України під час отримання Вантажу Клієнт підписує замість Акту приймання-передачі Товару накладну кур'єрської служби. Усі зважування та уточнення обсягу вантажу повинні проходити на складі кур'єра до видачі вантажу та відображатись у накладній. Зауваження щодо вантажу, не зазначені в накладній кур'єрської служби, розглядатися не будуть.

  3.11. Виконавець перевіряє якість/кількість вмісту Вантажу тільки при замовленні даної послуги Виконавця з подальшою оплатою. Без замовлення цієї послуги Виконавець не несе відповідальності за вміст вантажу за його кількість, якість та інші параметри.

  3.12. Виконавець не несе відповідальності за псування крихких товарів, що легко б'ються, при їх неналежній упаковці Вантажу.

  3.13. Виконавець має право не приймати на території КНР тендітні товари, що легко б'ються, що входять до Вантажу, якщо вони упаковані не належним чином.

  3.14. Основним документом щодо суми компенсації за зниклий або зіпсований Вантаж є опис товару та/або інвойс, заявлений Клієнтом перед відправкою. За відсутності коректно заповненого опису Вантажу або пакувального листа та комерційного інвойсу претензії не приймаються.

  3.15. Виконавець не несе відповідальності за нестачу вантажу (за кількістю вмісту – предметів, товарів) або невідповідність вкладення опису при цілісності зовнішньої упаковки.

  3.16. Виконавець не несе відповідальності за пошкодження або внутрішню нестачу Вантажу (за кількістю вмісту - предметів), що сталися внаслідок недотримання Клієнтом та/або Продавцем на території КНР або іншої країни відправлення Вантажу вимог щодо його упаковки та/або маркування.

  3.17. Виконавець не несе відповідальності за недотримання термінів доставки Вантажу в Україну через неналежне (упаковка, що не відповідає особливостям Вантажу, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам, вимогам до упаковки Вантажу) оформлення Вантажу Клієнтом.

  3.18. Виконавець не несе відповідальності за пошкодження Вантажу, що сталися внаслідок його надходження на склад Міжнародного представництва та/або його передачі до перевезення без зазначення у товарно-супровідних документах його особливих властивостей, характеристик, що вимагають особливих умов або дій для його збереження та цілісності під час перевезення та/або зберігання.

  3.19. Виконавець не несе відповідальності за втрату вантажу (або його частини), якщо буде встановлено, що такий факт був зафіксований після вручення вантажу Клієнту, але при цьому були дотримані наступні умови: замовлення прийнято і вантаж доставлено з дотриманням усіх встановлених вимог, при цьому відсутнє зовнішнє пошкодження упаковки.

  3.20. Виконавець несе відповідальність за пошкодження вантажу при його транспортуванні, що було обумовлено його переупаковкою або доупаковкою на складі Міжнародного представництва КНР або іншої країни відправлення вантажу за запитом або за погодженням з Клієнтом, і актом приймання-передачі вантажу, що підтверджує пошкодження, на території України.

  3.21. Виконавець не несе відповідальності за будь-які можливі наслідки (у тому числі, пошкодження Вантажу, деформація тощо) у разі використання продавцем на території КНР або іншої країни відправлення Вантажу неналежної упаковки Вантажу (упаковки, що не відповідає особливостям Вантажу, його вазі або встановленим стандартам, технічних умов, вимог до упаковки Вантажу) та відсутністю спеціального маркування.

  3.22. Виконавець не несе відповідальності за збитки, шкоду, заподіяну Клієнту внаслідок використання його послуг незалежно від характеру їхнього походження.

  3.23. При здійсненні Клієнтом відправлення Вантажу, вміст якого належить до забороненого до ввезення в країну, резидентом якої є Клієнт, Виконавець має право відмовити у наданні послуг Клієнту. Претензії Клієнта у такому разі щодо відсутності доставки Вантажу, його конфіскації Виконавцем не приймаються та вартість послуг Виконавця Клієнту не повертається. Так, Сторони домовилися в момент укладення цього Договору, вважають цей пункт справедливим і зобов'язалися його дотримуватися.

  3.24. Клієнт несе повну відповідальність за збитки, шкоду, заподіяну третім особам, відправлення яких перевозилися або зберігалися разом з Вантажем Клієнта, який містив у вкладенні будь-якого типу хімічні речовини, кислоти, інші небезпечні хімічні сполуки/елементи.

  3.25. У разі застосування фінансових санкцій, штрафів, пені, неустойки або інших фінансових стягнень, передбачених Митним кодексом України та іншими нормативними актами України щодо Виконавця та/або залучених ним для виконання своїх зобов'язань третіх осіб, які виникли внаслідок надання Клієнтом неповної та/або недостовірної інформації, документів, здійснення інших порушень з боку Клієнта, а також у зв'язку з несвоєчасним наданням Клієнтом необхідних для декларування документів та/або інформації, Клієнт несе повну відповідальність перед Виконавцем у вигляді штрафу у розмірі суми, що дорівнює сумі фінансової санкції, застосованої до Виконавця ( або третіх осіб, залучених Виконавцем для виконання зобов'язань за цим Договором), або сумі інших видів фінансової відповідальності, застосованих до Виконавця або залучених Виконавцем третіх осіб.

  3.26. Сторони домовилися, що зобов'язання Виконавця перед Клієнтом є закінченими, а послуга наданою у повному обсязі та належним способом у момент підписання Клієнтом Акту приймання-передачі Вантажу або іншого, встановленого цим Договором документа (у разі відправки Вантажу кур'єрськими службами територією України).

  3.27. Основним документом щодо суми компенсації за втрачений чи пошкоджений товар є опис товару чи інвойс, заявлений клієнтом до моменту відвантаження. За відсутності коректно заповненого опису товару чи пакувального та комерційного інвойсу, претензії не приймаються.

  РОЗДІЛ ІV. ФОРС МАЖОР

  4.1. Кожна із Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

  Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань (як повністю, так і в частині) за цим Договором, у тому числі, але не виключно:

  • війна, загроза війни, збройний конфлікт чи серйозна загроза такого конфлікту, у тому числі, але не виключно – блокада, ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, військові, антитерористичні операції, громадські хвилювання, акти тероризму, диверсії, піратство, громадські заворушення, іноземні вторгнення, блокада, революція, державний переворот, заколот, повстання, масові заворушення, громадянська війна, акти громадянської непокори, техногенні катастрофи, ядерні катастрофи, пандемії, застосування біологічної/бактеріологічної зброї;
  • запровадження у державі надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, карантину, комендантської години;
  • виняткові погодні умови, у тому числі, але не виключно - стихійні лиха, землетруси, повені, цунамі, торнадо, сильний шторм, циклон, ураган, заморозки, замерзання моря, замерзання проток, замерзання портів, замерзання перевалів, землетруси , посухи, просідання ґрунту, зсуви; сильний туман; сильний снігопад;
  • анексія територій; окупація територій;
  • заборона (обмеження) експорту/імпорту, санкції, ембарго, закриття морських проток, закриття для польоту повітряних зон/просторів;
  • експропріація, примусове вилучення майна, захоплення підприємств, реквізиція, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія;
  • протиправні кримінальні дії третіх осіб, внаслідок яких сталася пожежа, вибух, перебої у роботі транспорту, а також інші незаконні дії третіх осіб, які можуть вплинути на виконання зобов'язань;
  • зміна законодавства транзитних країн, санкції, блокування/мінування портів/морських, річкових акваторій, а також проток, змін систем та валют розрахунків між країнами, зміна логістичних ланцюжків та/або систем;
  • нормативно-правові акти органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, закони держави, які змінюють існуючий порядок роботи будь-якого виду транспорту, зв'язку, банків, порядок виконання зобов'язань щодо будь-яких зовнішньоекономічних угод.

  4.2. Сторона, яка зіткнулася з форс-мажорними обставинами, зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону про виникнення таких обставин. Якщо з форс-мажорними обставинами зіткнувся Виконавець, він повідомляє про це Клієнта за допомогою направлення повідомлення до Особистого кабінету Meest China (або шляхом оновлення статусу в Особистому кабінеті Meest China) або на електронну пошту Клієнта, вказану ним при реєстрації в Особистому кабінеті Meest China. Якщо з форс-мажорними обставинами зіткнувся Клієнт, він повідомляє про це Виконавця на електронну пошту support@info.meest.cn.

  4.3. Документом, що підтверджує виникнення форс-мажорних обставин, є документ, виданий уповноваженим законом органом тієї країни, на території якої виникли форс-мажорні обставини. Сторони також домовилися, що у випадку, якщо Виконавець зіткнеться з форс-мажорними обставинами, документ, що підтверджує ці обставини, може бути виданий не тільки Виконавцю, а й третій особі, яку Виконавець залучив для виконання зобов'язань за цим Договором і такий документ приймається Клієнтом як підтвердження.

  У разі якщо форс-мажорна обставина є загальновідомим фактом (безперечні обставини), надання будь-яких документів, що підтверджують форс-мажорні обставини, не потрібне (звільнення від доказування).

  Якщо форс-мажорні обставини тривали понад 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку. При цьому жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків, шкоди.

  РОЗДІЛ V. РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК, ЗАКОНОДАВСТВО

  5.1. У разі виникнення розбіжностей та суперечок, пов'язаних із виконанням цього Договору, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

  5.2. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, суперечки вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

  РОЗДІЛ VI. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

  6.1. Інформація та будь-які дані, отримані від Клієнта за цим Договором, можуть бути використані Виконавцем виключно для виконання зобов'язань за цим Договором.

  6.2. Клієнт дає повний та безумовний дозвіл Виконавцю на те, щоб Виконавець зв'язувався з Клієнтом (за допомогою мобільного телефону, електронною поштою) для уточнення будь-яких питань, пов'язаних з наданням Виконавцем послуг Клієнту за цим Договором. Клієнт також дає дозвіл Виконавцю на використання наданих ним особистих даних, їх обробку з метою виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором.

  6.3. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Виконавець не зберігає дані банківських карток Клієнта, термінів дії цих карток, а також CVV кодів до цих карток. Усі зазначені дані зберігаються у платіжних системах, які використовуються для оплати послуг Виконавця.

  6.4. Виконавець немає бази персональних даних клієнтів і ці дані не зберігає, і також не поширює.

  РОЗДІЛ VII. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  7.1. Терміни та визначення, які використовуються в цьому Договорі з великої літери, є конкретними термінами та визначеннями і мають таке значення, яке визначено для них у цьому Договорі як у одиничному, так і у множинному значенні.

  7.2. Договір діє з моменту його укладення до виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

  Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Такі зміни вносяться Виконавцем без будь-яких додаткових повідомлень Клієнта, а також згоди Клієнта чи погоджень з Клієнтом.

  У разі внесення змін до цього Договору Виконавець публікує нову реакцію Договору (з урахуванням змін) на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільному додатку Meest China Android/Meest China IOS. Зміни вважаються такими, що набрали чинності з моменту публікації нової редакції Договору на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS.

  Виконавець наполегливо рекомендує Клієнту до здійснення будь-якого нового (повторного) замовлення послуг Виконавця ознайомлюватися з цим Договором на веб-сайті www.meest.cn/ у мобільних додатках Meest China Android/Meest China IOS. Здійснення Клієнтом будь-якого нового (повторного) замовлення послуг Виконавця розцінюється Виконавцем як таке, що підтверджує ознайомлення та згоду Клієнта із внесеними Виконавцем змінами до цього Договору та приєднання до цих змін.

  7.3. Сторони підтверджують, що зміст цієї Угоди не суперечить моральним засадам суспільства, цивільному законодавству; особи, які уклали цей Договір, мають необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення Сторін Договору є вільним та відповідає їх внутрішній волі; Договір спрямовано на реальне настання правових наслідків, зумовлених ним; Договір не порушує громадський порядок; Договір не укладено під дією помилки, важкої обставини чи на вкрай невигідних умовах; Договір не укладено під дією обману, зловживання довірою чи насильства; Договір не укладено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї Сторони з іншою Стороною; значення всіх слів, термінів та ухвал у цьому Договорі Сторонам зрозумілі, значення всіх слів, термінів та ухвал у цьому Договорі Сторонам зрозумілі однаково.

  7.4. Сторони підтверджують, що цей Договір відповідає їх внутрішній волі, а також укладений ними добровільно без будь-якого впливу третіх осіб. Особи, які уклали цей Договір, перебувають у врівноваженому психічному стані. Сторони підтверджують, що Договір укладено на вигідних умовах для кожної із Сторін.

  РОЗДІЛ VIII. РЕКВІЗИТИ

  Trade 44 Sp. z o.o.

  39-200 Дембіця, вул. Дроговців, 7

  Статутний капітал – 50000 злотих

  NIP: 534-24-95-697

  Районний суд у Жешові, XII господарський відділ національного судового реєстру

  KRS (Національний судовий реєстр): 0000501663

  REGON (Статистичний ідентифікатор): 147142223

  EORI: PL5342495697

  E-MAIL: trade44company@gmail.com

  TEL: +48 146-818-484

 • ПОЛІТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОМОКОДІВ MEEST CHINA

  З метою заохочення клієнтів Meest China, а також залучення нових клієнтів, Meest China використовує Політику промокодів, основні положення якої викладені в даному розділі. Для Політики промокодів Meest China застосовуються наступні терміни та визначення:

  Промокод – це знижка на послуги Meest Chinа, яка може бути використана під час оплати послуг Meest China у відповідному процентному еквіваленті, вказаному в Повідомленні про надання промокоду або у соціальних мережах у публікаціях блогерів, які взаємодіють із Meest China (вид промокоду – промокод від блогера).

  Повідомлення - лист, відправлений на електронну пошту особи з електронної пошти support@info.meest.cn або адресне повідомлення у соціальних мережах, відправлене з офіційної сторінки Meest China.

  Треті особи: будь-які особи, які не отримували Повідомлення або не застосовували вид промокоду – промокод від блогера.

  1. Промокоди не мають реальної грошової вартості та можуть бути використані лише під час оплати послуг Meest China та з метою оплати послуг Meest China. Промокоди надаються без обміну їх процентного співвідношення (вартості) на грошові кошти (в будь-якій валюті та/або формі) або іншої реальної грошової винагороди/компенсації.
  2. Промокоди Meest China можуть бути разового та багаторазового використання. Відповідна інформація вказується Meest China у даній Політиці та/або у Повідомленнях.
  3. Промокоди Meest China надаються персонально конкретній особі (окрім виду промокодів - промокод від блогера).
  4. Продаж або передача Третім особам промокодів Meest China (в тому числі за грошову винагороду) не є політикою прокомодів Meest China. Meest China не продає та не передає промокоди за грошову винагороду та чи за будь-яку компенсацію.

  Придбання (або отримання, в тому числі за грошову винагороду) промокодів від Третіх осіб є діями поза політикою та відповідальністю Meest China. Особа, яка здійснює такі дії, несе персональну відповідальність за настання будь-яких наслідків, в тому числі – неможливості застосування промокоду під час (з метою) оплати послуг Meest China.

  Будь-які наслідки, в тому числі й фінансові, є виключною відповідальністю тієї особи, яка отримує промокоди Meest China за грошову винагороду від Третіх осіб або без такої винагороди.

  5. Використання чи невикористання промокоду здійснюється на особистий вибір особи, якій наданий промокод.

  6. Промокод може бути активований лише в Особистому кабінеті Meest China. Особистий кабінет Meest China – розділ, доступний авторизованому користувачеві (Клієнту) за допомогою онлайн-доступу в Інтернеті на вебсайті www.meest.cn ((https://cab.meest.cn) або через один із мобільних додатків:

  MeestChinaAndroid: https://play.google.com/store/apps/details?id=development.icecream.mymeest та/або Meest China IOS: https://apps.apple.com/ru/app/mymeest/id1258178131.

  7. Промокод має термін активації та/або строк дії, які вказані у Повідомленні або в інформації блогера (вид промокоду – промокод від блогера).

  8. Види промокодів, які надаються Meest China:

  8.1.Промокоди разового використання:

  - промокод за розміщене фото чи відео розпаковування відправлення, отриманого через Meest China зі згадкою (тегуванням, посиланням) офіційної сторінки Meest China. Дані промокоди відправлялися в особисті повідомлення в соціальних мережах з офіційної сторінки Meest China;

  - промокод надісланий в email розсилці клієнтам Meest China;

  - заохочувальні промокоди. Промокоди, які надаються за персональним рішенням для окремого клієнта Meest China.

  8.2. Промокоди багаторазового використання з обмеженим терміном дії:

  - промокод від блогера, який розміщується ним у його соціальних мережах (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram).

  9. Meest China попереджає, що у Повідомленнях про надання промокодів Meest China відсутні будь-які посилання (лінки), по яких можливо здійснити перехід на зовнішні ресурси. Meest China не надсилає Повідомлень із промокодами, які містять будь-які посилання (лінки).

  10. Детальна інформація щодо строку активації промокоду, терміну використання (дії) промокоду, спосіб використання промокоду, розміру промокоду вказується у Повідомленні (Повідомленнях) від Meest China або в інформації, яка публікується блогером (вид промокоду – промокод від блогера).

  11. Meest China попереджає, що вид промокоду «промокод від блогера» є можливим для активації в Особистому кабінеті Meest China лише за умови дійсної взаємодії Meest China із вказаним блогером.

  Meest China не несе відповідальності за недостовірну інформацію щодо промокодів Meest China, яка була розміщена блогерами (іншими особами), які не взаємодіють із Meest China. Meest China попереджає, що не взаємодіє із блогерами, які підтримують/популяризують військову агресію Російської Федерації проти України.

  12. Промокоди з обмеженим терміном дії можуть бути використані лише до спливу періоду, а саме до 24.00 відповідної календарної дати, яка зазначена як останній день можливості використання промокоду.

  13. Meest China попереджає, що не відправляє промокоди через месенджери, соціальні мережі, які є заблокованими (забороненими) на території України.

Догори
0 800 21 51 16

Ми на зв'язку

ПН-НД: з 9:00 до 21:00

close-auth-reg